Utenriksdepartementet

FN vedtar sanksjoner mot det libyske regimet

Pressemelding   •   feb 28, 2011 09:31 CET

FNs sikkerhetsråd har vedtatt målrettede sanksjoner mot det libyske regimet og bedt Den internasjonale straffedomstolen etterforske forbrytelser i landet. – Dette er et riktig og viktig skritt for å svare på den uakseptable situasjonen i Libya, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Vedtaket om å innføre målrettede sanksjoner mot libyske myndigheter ble fattet av et enstemmig Sikkerhetsråd lørdag kveld. Det er første gang Sikkerhetsrådet enstemmig ber Den internasjonale straffedomstolen (ICC) etterforske alvorlige forbrytelser i et land. Norge støtter vedtaket.

- Resolusjonen er historisk. Dette er en meget sterk fordømmelse av Gadaffi-regimets voldbruk mot eget folk og sender et klart budskap om at straffefrihet er uakseptabelt og at det internasjonale samfunnet står bak det libyske folket, sier utenriksminister  Støre.

Vedtaket skjer på bakgrunn av ferske rapporter om grove og systematiske brudd på menneskerettighetene, blant annet vilkårlige drap og arrestasjoner, bruk av skarpe skudd mot fredelige demonstranter, forvaring og tortur av opposisjonen, bruk av utenlandske leiesoldater samt økte flyktningstrømmer og manglende tilgang for humanitære aktører.

- Det er avgjørende at det internasjonale samfunnet nå trapper opp innsatsen for å stanse volden, gjeninnføre respekten for menneskerettighetene og stille overgriperne til ansvar, sier Støre, som også undestreker behovet for å møte de humanitære utfordringene i regionen.

De målrettede sanksjonene omfatter våpenembargo, reiseforbud samt sperring av bankkontoene til enkeltpersoner tilknyttet det libyske regimet. Vedtaket, som er forankret i FN-pakten kapittel VII, artikkel 41, gir ikke mandat til å ta i bruk militær makt. Som medlem av FN er Norge folkerettslig forpliktet til å gjennomføre sanksjoner som vedtas av FN.

Mandag reiser utenriksminister Støre til Genève, der han vil diskutere situasjonen i Libya og Midtøsten med USAs utenriksminister Hillary Clinton og utenriksministre fra flere andre land i forbindelse med åpningssesjonen i FNs  menneskerettighetsråd.