FN-sambandet

FNs bærekraftsmål vedtas 25. september

Pressemelding   •   sep 24, 2015 14:34 CEST

Norge er forpliktet til å utarbeide en nasjonal handlingsplan for gjennomføring i Norge. Nye funn fra Fafo viser utfordringer og muligheter i arbeidet med implementering i Norge.

Den 25. september lanseres de nye bærekraftsmålene i Oslo. Dette skjer samme dag som FNs 193 medlemsland vedtar 17 nye mål for bærekraftig utvikling, på FNs generalforsamling i New York.

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med 17 mål og 169 delmål skal bærekraftsmålene fungere som en felles global retning for prioritert innsats de neste 15 årene.

- Dette er en unik mulighet, som vil kreve politisk vilje og politisk handling, hvis bærekraftsmålene skal kunne gi de resultatene vi forventer, sier Trygve Ølfarnes, nestleder av UNDPs nordiske representasjonskontor

Bærekraftsmålene bygger videre på tusenårsmålene, som har gitt gode resultater, men er mer ambisiøse og favner bredere. Bærekraftsmålene skal gi verden en vekst som tar hensyn til sosiale forhold, økonomi og klima og miljø for fremtidige generasjoner.

- Langsiktig arbeid er derfor helt avgjørende for å nå disse målene. Da må vi starte med barna. Barn er bærekraft. De bærer i seg kraften til å forandre fremtiden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i UNICEF.

FNs nye bærekraftsmål skal gjelde for alle verdens land, inkludert Norge. Det betyr at bærekraftsmålene får betydning for norsk politikk.

- Bærekraftsmålene må synliggjøres i den politiske prioriteringen framover, både gjennom en nasjonal handlingsplan og i norsk utenrikspolitikk, sier Rune Arctander, assisterende generalsekretær i FN-sambandet.

Nye funn fra Fafo om konsekvenser for Norge

FN-organisasjonene i Norge presenterer, i samarbeid med Fafo, anbefalinger for hvordan bærekraftsmålene kan implementeres i Norge.

Lanseringen vil skje på et frokostseminar i Fafos auditorium fredag 25. september kl 08:30-10:00. Arrangementet er åpent for media.

Arrangementet er en del av Social Good Summit, et av UNDPs største globale arrangementer som i år holdes i over 100 land.

Frokostseminaret vil bli strømmet live her (lenke).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

UNDP 

Trygve Ølfarnes, tlf 94 15 60 28

UNICEF 

Synnøve Aspelund, tlf 93 82 50 02

FN-sambandet

Rune Arctander, 93 20 50 20

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med å spre informasjon om FN og FN-relaterte spørsmål i Norge.