JOIN good forces

FNs fredspris til Biskop Emeritus Paride Taban fra Sør Sudan

Pressemelding   •   feb 27, 2013 14:55 CET

Biskop emeritus Paride er tildelt FNs fredspris som en anerkjenelse for hans innsats for å bygge tillit mellom stridende parter i Sør Sudan.


FNs Sergio Vieira de Mellos fredspris for 2013 ble tildelt biskop emeritus Paride for hans arbeid med etableringen av Peace Village i Kuron øst i Sør-Sudan. Denne landsbyen ble etablert i 2005 og har som formål å bringe sammen folk fra ulike stammer og trosretninger som har vært i konflikt i en årrekke. Sør Sudans befolkning har lidd under en borgerkrig i 22 år og er i dag en krigstrett nasjon med store nasjonale utfordringer. 

JOIN good forces samarbeider med Biskop Paride i hans fredsbyggende arbeid i Kuron. JOIN har i 20 arbeidet i krigsurolige land som DR Kongo og Sør Sudan. Gjennom et samarbeid med gode lokale nettverk jobber feltarbeidere i urolige områder for å nå voldtatte kvinner og barn som trenger hjelp. Etter at Biskop emeritus Paride gikk av som biskop få år tilbake begynte han å jobbe full tid med å bygge en fredslandsby fra grunnen av. Han kalte landsbyen Den Hellige Treenighet Peace Village. Hans visjon om en landsby der folk kan møtes som brødre og søstre, et fellesskap av kjærlighet og forsoning er i dag virkelighet.

"Det er et faktum at denne landsbyen nå blir sett på som et eksempel på forsoning og fred og vil oppmuntre andre lokalsamfunn til å følge en lignende tilnærming i andre konfliktområder i Sør-Sudan og i andre land," sier Laurent Vieira de Mello, president for stiftelsen som deler ut prisen og eldste sønn av den avdøde Sergio Vieira de Mello.

Avdøde Vieira de Mello, var tidligere FNs menneskerettighets sjef, ble drept i et bombeangrep i ​​Irak i 2003. Prisen deles ut årlig til en enkeltperson, samfunnet eller institusjon som har gitt et enestående bidrag til forsoning i lokalsamfunn eller grupper i konflikt, og som eksempel kan dupliseres andre steder. Juryen består FNs høykommissær for flyktninger og menneskerettigheter.
Prisen biskop Paride Taban mottar inkluderer en symbolsk sum på 5000 sveitsiske franc ($ 5500, 4000 euro) og deles ut av FNs generalsekretær Ban Ki Moon på en seremoni 1. mars i Genève.

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. www.joingoodforces.no

JOIN good forces markerer i år 20 år i tjeneste for å lindre nød blant mennesker i krigsurolige land.