Norlandia

Første Norlandia-barnehage på Sørlandet

Pressemelding   •   feb 24, 2016 09:42 CET

Solstua barnehage som ligger i Vanse i Farsund kommune, blir 1. mars 2016 en Norlandia-barnehage. Norlandia er svært fornøyd med at vi etablerer oss med vår første barnehage på Sørlandet. Solstua er en godt drevet barnehage med høy pedagogisk bevissthet og kvalitet.

Irene Skoland som er dagens eier og daglig leder, er fornøyd med at barnehagen blir en del av Norlandia Barnehagene. Hun er særlig fornøyd med at barnehagen kan fortsette med sitt lokale særpreg samtidig som de blir en del av et større system både faglig og administrativt.

Kontakter:

Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør Norlandia Barnehagene, telefon 416 92 791

Irene Skoland, daglig leder Norlandia Solstua barnehage, telefon 930 44 265 

Norlandia Care Group AS driver barnehager, pasienthotell og sykehjem. Vi er til stede i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Norlandia er et norskeid selskap med 5500 ansatte. Vi ser på våre ansatte som vår viktigste ressurs og investerer systematisk i de ansattes kompetanse. Vi arbeider for et godt liv hver dag!

Norlandia eier og driver barnehager i Norden og Nederland og vi vokser. I Norge har vi barnehager i 5 ulike geografiske regioner, til sammen 58 barnehager. Vi har et her-og-nå fremtidsperspektiv med fokus på tidlig innsats og gode oppvekstsvilkår. Et godt grunnlag for livslang læring. Kritiske suksessfaktorer for vellykket drift og utvikling er godt lederskap, høyt brukerfokus, kvalitet og endringsvilje. Kvalitet utvikles ved fokus på barnets beste, med nærværende og engasjerte voksne.

Norlandia Barnehagene posisjonerer seg i ulike kulturer med lokal forankring.

Vi skaper fremtidens barnehagetilbud! Det er i måten vi møter hverdagen på at kvalitet oppstår; skapt av oss og opplevd av våre brukere.