Nyhetstips

Første verdensomspennende spirometridag: Martin Andresen tester lungefunksjonen på Rådhusplassen

Pressemelding   •   okt 12, 2010 09:42 CEST

Torsdag 14. oktober er Verdens Spirometridag hvor fagpersonell verden over tilbyr gratis lungefunksjonstester. Fotballspiller Christiano Ronaldo fronter prosjektet i sitt hjemland. Her på berget sjekker VIF-trener Martin Andresen sine lunger på Rådhusplassen fra kl. 15.30 samme dag.

 

- Sunne lunger er avgjørende for å puste og for å oppnå de mål vi daglig setter for oss selv, sier Ronaldo.  – Jeg støtter denne saken for at alle skal forstå viktigheten av å teste lungene sine regelmessig, legger han til.

- Jeg tester lungene mine fordi det er bedre å vite tidlig at man bør ta grep, enn ikke å vite, sier Andresen.

Tidlig diagnose er avgjørende
På Rådhusplassen utfører leger og helsepersonell fra Oslo universitetssykehus og Norges Idrettshøyskole gratis lungefunksjonstest (spirometri) for alle Osloborgere denne torsdagen. Hensikten med en spirometritest er å finne ut om man har, eller er i risikosonen for, lungesykdommer som astma eller kols, uten selv å være klar over det.

Teamet ledes av professor Kai Håkon Carlsen, Rikshospitalet, en nestor innen lungemedisin.

- Jo tidligere man oppdager en lungesykdom, jo bedre er muligheten for å ta kontroll over sykdommen slik at den påvirker pasientens dagligliv minst mulig, sier Carlsen som har drevet i faget i 30 år.

I Oslo blir tilbudet om lungefunksjonsmåling gitt til byens borgere som en del av Pust-Ut -arrangementet. Pust-Ut arrangeres i regi av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), i samarbeid med AstraZeneca og Boehringer Ingelheim.

Verdens Spirometridag
Det er European Respiratory Society (ERS) og European Lung Foundation (ELF) som via kampanjen Year of the Lung 2010 , oppfordrer leger verden rundt til å ta spirometriprøver av den generelle befolkningen, motivere leger til samarbeid, lage allianser med pasientorganisasjoner og oppmuntre mennesker til å teste lungene sine. Målet er å øke oppmerksomheten rundt lungehelse og betydningen av tidlig diagnostisering.

Det er 600 sentre i hele verden som er med i denne kampanjen hvilket omfatter USA, Sør-Amerika, India, Afrika, Europa. Antallet nye aktører øker med 10-15 hver dag. Per i dag er det 300 sentre i Europa som deltar.

− Vi ønsker å bidra til at flere tar spirometritester, slik at en eventuell diagnose kan stilles på et tidlig stadium. Dette siste er meget viktig for å påvirke sykdomsforløpet i positiv retning, sier Geir Endregard, generalsekretær i NAAF. Han oppfordrer således alle til å komme og ta den enkle pustetesten som bare tar noen få minutter.

Pust Ut-arrangementet i Oslo er et ledd i en omfattende informasjonskampanje for å øke folks kunnskaper om astma og kols og sykdommenes ulike symptomer. Det er første gang Norge er en del av Verdens Spirometridag.


Sted: Rådhusplassen, Oslo

Dato:
14. oktober 2010

Program: Kl 15.00 -19.00: Gratis spirometritester

Kl 15.30: Intervju med Kai-Håkon-Carlsen, Geir Endregard

og Martin Andresen

Kl 16.45: Martin Andresen tar spirometritest

Bevertning: Leiv Vidar stiller med allergitrygge pølser til alle som tester seg

Praktisk info: Ingen påmelding, vær tidlig ute

Kontaktinfo: Bo Gleditsch (NAAF), bo.gleditsch@naaf.no , tlf: 40 43 61 88Pust-Ut
Pust-ut arrangeres av Norges Astma- og Allergiforbund i samarbeid med AstraZeneca AS og Boehringer Ingelheim. Hensikten er å øke kunnskapene om astma/kols. Målet er å bidra til at flere tar spirometritest, slik at en eventuell diagnose kan stilles på et tidlig stadium hvilket er meget avgjørende for å påvirke sykdomsforløpet i en positiv retning.

Om astma og kols
Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Astma kan føre til akutte anfall med tung pust, gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Alle kan få astma.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er, sammen med astma, en av de vanligste og mest utbredte lungesykdommene i Norge. Studier fra Bergen viser at to av tre mennesker med kols ikke vet at de har sykdommen. Typiske symptomer ved kols er tung pust, hoste og oppspytt av slim. I en tidlig fase av sykdomsutviklingen vil man ofte ikke merke disse symptomene.

Tidlig diagnose og riktig behandling reduserer symptomene og de fysiske begrensningene som astma og kols setter på dagliglivet. Sykdomsforløpet kan påvirkes med riktig behandling og oppfølgning.

Om spirometri
Spirometri er en pustetest som måler lungefunksjonen. Testen er til hjelp for å kunne stille en diagnose ved mistanke om lungesykdommer som kols og astma. Undersøkelsen utføres med et spirometer. Personen tar et så dypt åndedrag som mulig og puster ut så raskt de klarer gjennom et munnstykke som er koblet til spirometeret. Deretter beregner en datamaskin en verdi ut fra hva som kan forventes av en frisk person av samme kjønn, alder og høyde, og konkluderer med om lungefunksjonen er redusert. Hele prosedyren tar under ti minutter. Spirometri er den eneste metoden som kan avdekke kols på et tidlig stadium.