Forsvarsdepartementet Norge

Fokus på NATOs fremtid

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:43 CET

Det fjerde og siste seminaret om NATOs nye strategiske konsept arrangeres tirsdag 23. februar i Washington DC. Omforming av NATOs militære strukturer og kapasiteter er hovedtema. - Jeg ser frem til å diskutere hvordan NATO bør innrette seg i fremtiden, sier statssekretær Espen Barth Eide, som deltar på seminaret.


USAs forsvarsminister Hilary Clinton holder innlegg. - Foto: NATO

NATOs nåværende strategiske konsept er fra 1999, da NATO hadde 19 medlemsland. I dag er det 28. Videre har hendelsene 11. september 2001 satt sitt preg på alliansen, gjennom blant annet det militære engasjementet i Afghanistan.

Forsvarspolitiske utfordringer
- Ved utformingen av det nye strategiske konseptet er det viktig med en grundig gjennomgang av de forsvarspolitiske utfordringene som alliansen står overfor i dag og tiden fremover. Dette vil danne grunnlaget for hvordan NATOs militære strukturer og kapasiteter skal innrettes, sier statssekretæren. Et viktig moment her er å finne den rette balansen mellom de ulike typer oppgaver i fremtiden. - Vi ser samtidig at det er behov for grunnleggende reform av integrerte strukturer, som NATOs hovedkvarter og kommandostruktur, og dette vil også bli en viktig del av diskusjonen på seminaret i dag, fortsetter Barth Eide.

Føringer for NATOs fremtid
NATO arbeider altså med å utvikle et nytt strategisk konsept som skal vise veien videre og legge føringer for NATOs fremtid. Seminaret i Washington er det siste av i alt fire seminarer som blir holdt om strategisk konsept. I januar ble et av seminarene arrangert i Oslo, hvor partnerskap var hovedtema. Madeleine Albright leder en ekspertgruppe som skal legge frem en rapport til NATOs generalsekretær innen mai 2010.

Mer om NATOs nye strategiske konsept kan leses her: http://www.nato.int/strategic-concept/index.html