Apotekforeningen

Folk stoler på apotek og lege

Pressemelding   •   jul 29, 2013 09:27 CEST

Folks tillit til viktige helseinstitusjoner som apotek og leger er svært høy. Tre av fire har stor tillit til apotekene, mens tre av fem har stor tillit til legene, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Apotekforeningen.

- Helsetjenesten står fjellstøtt i befolkningen. Det er nesten ingen som har liten tillit til apotek, sier adm. dir. Per T. Lund i Apotekforeningen. Det er gledelig at apotekene står aller sterkest i denne undersøkelsen. Men for oss er det viktig at pasienten har tillit til hele behandlingskjeden, fra spesialisthelsetjenesten og helt ut til lavterskeltilbudet i apotek. Det er viktig med tillit for å oppnå et best mulig resultat for pasienten, mener Lund.

 Undersøkelsen viser også at folk er veldig fornøyd med det apoteket de bruker til vanlig.
- Jeg er også glad for at folk er så fornøyde med sitt eget apotek, ikke bare apotek generelt. Det forteller meg at kundene setter pris på apoteket i sitt lokalsamfunn, sier Lund.

Undersøkelsen viser at det kun er to prosent som har lav tillit til apotek.

Tidligere undersøkelser fra TNS Gallup viser at apotekkundene er svært tilfreds med både servicen og kompetansen i apotek. – Det er dette vi bygger den sterke tilliten på, mener Per T. Lund.

Om apotekforeningen

Apotekforeningen ble stiftet i 1881, og er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. 

Alle apotek, både privat eide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen. Alle medlemsgrupper er representert i Apotekforeningens styre. 

Apotekforeningen fremmer apotekenes sak i faglige og politiske sammenhenger. Les vår ”Strategi for apotek 2012-2014”.