JOIN good forces

Folkefinansierte hus til voldtatt og utstøtt kvinne i DR Kongo på direkten

Pressemelding   •   sep 09, 2014 13:08 CEST

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag den nye folkefinansieringsportalen Bidra.no på Innovasjonsdagen 2014.

Solberg lovpriset de nye mulighetene folkefinansieringsportaler som Bidra.no gir for å få prosjekter opp fra bakken.

- Dette er en ny nasjonal portal som er en utmerket måte å koble penger med gode ideer. Altså en løsning som skaper innovasjon, sier Solberg.

Finansiering på direkten

I etterkant av åpningen finansierte portalen et nytt hus i DR Kongo. På en knapp time ga deltagerne på Innovasjonsdagen 6.800 kroner i støtte til huset.

Prosjektet har som mål å nå 15.000 kroner i løpet av kort tid.

Huset er betaling for domenet som ble gitt vekk av den opprinnelige eieren til domenenavnet. 

Laila Risdal Flyvholm eide tidligere domenenavnet bidra.no. Hun har lenge hatt et stort engasjement for JOINs arbeid i DR Kongo. For få år siden deltok hun på en reise til Goma i Øst Kongo og fikk se arbeidet JOIN støtter blant voldtatte kvinner og barn. Da spørsmålet om å selge domenenavnet kom til henne var hun klar på at hun istedet ønsket at bidra.no skulle bli med å finansiere hus til utstøtte og voldtatte kvinner i DRC. 

Behovet for slike hus er stort i Øst Kongo. Til tross for at de aller fleste voldtatte kvinnene får returnere til sine ektemenn og familier opplever en stor gruppe kvinner å bli avvist og utstøtt. Årsaken til dette er ulike. Dersom kvinnen er så ødelagt at hun ikke lenger kan føde barn, eller at hun er så skadet at hun ikke lenger kan arbeide på jorden familien har vil flere ektemenn finne seg en ny kone. 

Flere kvinner må igjennom mange operasjoner i Goma og blir borte fra sine hjem over lang tid - for så å oppleve at ektemannen har funnet seg en ny kone. Andre blir utstøtt av religiøse eller politiske årsaker; de har hatt omgang med andre menn - med fienden. En spesielt sårbar gruppe er de unge jentene som har væt kidnappet av geriljagrupper, holdt som sexslaver over lang tid før de klarer å rømme. Mange av dem har mistet sine familier og står alene igjen i verden.

JOIN har i flere år bygd hus til utstøtte kvinner i Øst Kongo. I tillegg støtter JOIn et omfattende arbeid for å hjelpe voldtatte kvinner medisinsk og gjennom traumebehandling. Hittil har 24 000 kvinner mottatt denne hjelpen. I 2012 åpnet JOIN et spesielasykehus for kvinner og barn i Goma. Dette er finansiert av norske myndigheter. JOIN støtter også et stort mor/barn helsearbeid i et av verdens farligste land for kvinner. 


Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. www.joingoodforces.no