Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om kraftutbygging i Ullsfjord

Pressemelding   •   nov 02, 2010 08:49 CET

Troms Kraft Produksjon AS, Skognes og Stordalen Kraftlag AS, Småkraft AS og Troms Kraft Nett AS har søkt om utbygging av vassdrag i Ullsfjord i Tromsø kommune med tilhørande ny kraftleidning. NVE vil difor halde eit ope folkemøte om saka torsdag 4. november 2010 kl. 1900 på Sjursnes Skole.

Søknadene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret i Tromsø Rådhus, på Sjursnes bo- og servicesenter og på Labukt Joker dagligvare fram til høringsfristen går ut 31.12.2010. Søknadene er og tilgjengelig elektronisk på www.nve.no/vannkraft og på www.nve.no/kraftledninger .

På møtet vil NVE orientere om sakshandsaminga av søknaden, medan søkjar vil orientere om prosjektet og konsekvensane ved ei eventuell utbygging. NVE og søkjar vil og svare på eventuelle spørsmål.

Kontaktperson :
Seniorrådgjevar Ingrid Haug, tlf 22 95 94 16.