Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Folkemøte om Skreifjella vindkraftverk

Pressemelding   •   nov 08, 2010 16:51 CET

NVE har mottatt melding om Skreifjella vindkraftverk i Østre Toten kommune i Oppland. På bakgrunn av dette arrangeres det folkemøte om vindkraftverket mandag 15. november kl 19.00 i kulturhuset på Skreia.

På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen av meldingen, og tiltakshaver vil orientere om prosjektet.

Meldingen med forslag til utredningsprogram er lagt ut på høring. Fristen for merknader til meldingen er satt til 1. januar 2011 . Meldingen er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Østre Toten kommune. Den er også lagt ut elektronisk på www.nve.no/vindkraft .

For nærmere informasjon, kontakt NVE v. seniorrådgiver Jørgen Kocbach Bølling, tlf 22 95 98 54