NAF

Folkets beskjed til politikerne: Sats på kollektivtransport!

Pressemelding   •   jul 07, 2016 14:41 CEST

6 av 10 nordmenn mener at satsing på kollektivtransport er det viktigste politikerne må prioritere innen samferdsel. I tillegg mener 4 av 10 at satsing på jernbane er det viktigste. Dette viser en befolkningsundersøkelse NAF har gjennomført. – Signalet er klart fra folket. Et bedre kollektivtilbud er det de vil ha, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Det er svarene fra folk i byområdene som gjør at satsing på kollektivtransport kommer ut som det viktigste. Hakk i hæl følger vedlikehold av eksisterende veier. 56 prosent av de spurte mener dette er det viktigste å prioritere innenfor samferdselsområdet. Bygging av nye veier kommer noe overraskende et stykke ned på lista. 1 av 3 mener nye veier er det viktigste.

Hva skal til for å velge kollektivt?
Det er også 6 av 10 nordmenn som svarer at de kan tenke seg å reise mer kollektivt. Vel så interessant er det at like mange bilister svarer det samme.

- Potensialet er stort, men det forutsetter også storstilt utbygging de fleste steder, mener Sagedal.

Hyppigheten på avgangene er viktigst for å velge kollektivt. 45 prosent svarer at hyppigheten må bli så bra at man kan reise når det passer. I tillegg er lavere pris (40 prosent), bedre tilbud (32 prosent) og kortere reisetid (29 prosent), viktig for å velge kollektivt.

Det politiske målet er å få flere til å reise kollektivt. Det betyr at flere må flytte seg fra rattet til bussen, trikken eller t-banen.

- Skal vi få det til, må det bygges ut kraftig. Særlig i og rundt de store byene, er kollektivtransport avgjørende for å få logistikken til å gå opp, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.

Villighet til å reise mer kollektivt hvis tilbudet blir bedre i storbyene:

Oslo/Akerhus66 prosent
Stavanger61 prosent
Bergen 60 prosent
Tromsø57 prosent
Trondheim52 prosent

Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.