Nordic School of Public Health NHV

Folks bekymringer på internett må synliggjøres og skape politisk debatt

Pressemelding   •   des 06, 2012 09:26 CET

Nettbaserte helsetjenester blir stadig mer vanlig og skaper nye muligheter i folkehelsearbeidet.
– Men folks livserfaringer i form av meldinger til nettjenester må gjøres mer synlig i det offentlige rom og gi konsekvenser for den politiske debatten, mener Anders Johan Wickstrøm Andersen som forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Nordic School of Public Health NHV den 12. desember. 

Avhandlingen I all fortrolighet undersøker hvordan psykisk helse framstilles på nettbaserte tjenester i Norge og Sverige. Utfordringer for psykisk helsearbeid i et folkehelseperspektiv blir løftet fram og diskutert. Nettbaserte helsetjenester fungerer ikke bare som fangarmer for allerede eksisterende tjenester, men også som selvstendige kommunikasjonskanaler for spørsmål knyttet til psykisk helse. De fungerer som «virtuelle prøverom» der innsenderne får mulighet til å legge fram sine tanker om seg selv og sine relasjoner til andre for de ansatte i tjenesten.
Det handler om å skape et virtuelt rom der mennesker kan få prøve ut ulike måter å forstå seg selv og sine relasjoner til andre mennesker og få mulighet til å presentere og diskutere hvordan håndtere vanskelige livssituasjoner, forteller Anders Johan Wickstrøm Andersen som til daglig arbeider ved Universitetet i Agder.

 Nettbaserte tjenester kan også fungere som samfunnets «lyttepost» og Andersen understreker det ansvarets som helse- og sosialtjenestene har for å bringe folks erfaringer tilbake til samfunnet.
 På den måten kan de gi styrke til marginaliserte stemmer i de nordiske velferdsstatene, mener Andersen.

Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i hvordan tjenestene profilerer seg selv, i forventningene fra innsenderne og i innholdet i meldingene som sendes inn. Andersen mener at det finns uutnyttede muligheter i bruken av internett særlig innen psykisk helsearbeid. Folk sparer tid og penger og verdsetter anonymiteten som tilbys på nett.
 Denne formen for ansiktsløs kommunikasjon blir særlig verdfull fordi tjenestene blir tilgjengelige på en ny måte, sier Andersen.

Avhandlingen viser at spørsmål om psykisk helse i første rekke handler om relasjoner mellom mennesker. Innsendernes psykiske helse synes avhengig av anerkjennelse fra andre mennesker.
Meldingene understreker menneskets sårbarhet og vår avhengighet til hverandre, hevder Andersen.  

Han er derfor bekymret over at svarene fra tjenestene ble dominert av individualiserende fortolkninger. Det kan bidra til at ansvaret for den sosialt skapte uhelsen legges på den enkelte. Spørsmål om psykisk helse er tett sammenkoplet med sosiale og kulturelle forhold.
 Om psykisk helse i første rekke gjøres om et anliggende for enkeltindividet kamufleres den samfunnsskapte uhelsen og det politiske ansvaret for å skape gode samfunn for alle, sier Andersen. 

Tittel: I all fortrolighet. En undersøkelse av meldinger om psykisk helse på internett i Norge og Sverige
Forfatter: Anders Johan W. Andersen
Telefon: (+47) 48 12 60 06 (mobil), (+ 47) 37 23 37 23 (arbeid)
E-post: anders.j.w.andersen@uia.no

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.