Nordic School of Public Health NHV

For ungdommer er Internett en viktig kilde til sosial støtte og helseinformasjon

Pressemelding   •   sep 14, 2010 10:49 CEST

Internett kan ha en roll i å fremme ungdommers helse og  velvære. Det viser ett nytt mastergrads arbeide vid NHV.
– Tiltak rettet mot utvikling av internet, som arena for helsefremmende arbeide med fokus på ungdommer bør fokusere på å øke tilgangen til sosial støtte og helseinformasjon av høy kvalitet, sier Hildur Gunnarsdóttir, Master of Public Health vid NHV.
Det er viktig at ungdommer vet hvilke kilder som er pålitelige og hvor de kan diskutere trygt og uten risk for krenkelser.

Ungdommer stilles ovenfor ulike utfordringer i overgangen fra barndom till voksen alder og psykiske og psykososiale problemer øker blant dem, i Sverige liksom i andra europeiske land. Dagens ungdommer utgjør den første generasjonen som vokser opp med den nya digitale teknikken og den kan ses på som integrert del av deres liv.
Studier har vist att ungdommer setter pris på tilgang till helseinformasjon via Internett. De setter også pris på muligheter til å møte og utvikle relasjoner med andre mennesker via nettet.
– For å utvikle internet som en mulig kilde till helseinformasjon og sosial støtte er det viktig å få informasjon om ungdommers egne synspunkter og ønsker, siger Hildur Gunnarsdóttir.
Hensikten med hennes studie var og å få større kunnskap om ungdommers innstilling til internets roll i å fremme helse og velvære.
Fokusgruppe diskusjoner gjennomførtes i seks grupper med totalt 26 ungdommer, 16-20 år og datamaterialet ble analysert i henhold til modifisert grounded theory. 
– Resultatene viser også at ungdommer er vel medvitende om internets negativa aspekter, som upålitelige kilder og personer som kommuniserer under falske flagg. Det kan også vara tidsfordriv å sitte foran Internet, siger Gunnarsdóttir.
Dette gjør att de blir ambivalente i sin innstilling till internts rolle i å fremme helse og velvære.
– Men på tross av denne ambivalensen, betrakter ungdommer Internet som en naturlig del av sine liv og en viktig kilde til sosial støtte og helseinformasjon.
Helsepersonell og andra støttende voksne bør derfor fokusere på å forsterke de positiva aspektene og minske de negativa for å kunne tilgodese ungdommers behov for støtte og informasjon på en måte som passer dem.
Som eksempel på pålitelige kilder der man kan finne bra informasjon, stille spørsmål og kjenne seg trygg nevnte ungdommene i studien ofte ungdomssidene på nettet: www.umo.se og BRIS hjemmeside www.bris.se

Titel: Ambivalens en naturlig del av våre liv: En kvalitativ studie om ungdommers innstilling til Internetts rolle i å fremme helse og velvære
Veileder: Ulrika Hallberg, docent NHV

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.