Statens helsetilsyn

Forarbeider til behandlingsbiobankloven

Pressemelding   •   nov 02, 2010 15:49 CET

Lenken Sakens dokumenter under hver endring lenker til Stortingets nettsted. Der er de tre viktigste dokumentene lenket i høyre spalte:

  • lovforslaget, normalt fremmet av regjeringen (Prop. x L., før oktober 2009 Ot.prp.), noen lovforslag er forslag fra stortingsrepresentant(er): finnes under 1 Lovforslag i høyre spalte
  • stortingskomiteens innstilling (Innst. L., før oktober 2009 Innst. O.): finnes under 2 Komitébehandling i høyre spalte
  • lovvedtaket (Lovvedtak, før oktober 2009 Besl. O.): finnes under 5 Lov. Etter Stortingets behandling sanksjoneres lovvedtaket i statsråd og da får loven nummer
  • tidspunkt for ikrafttredelse: finnes under 5 Lov.

Se ellers på Stortingets nettsted om saksgangen i lovsaker og om den hye lovbehandlingen fra sesjonen 2009-2010.

Gjeldende lov

Ot.prp. nr. 74 (2006-2007)
Endringene gjelder medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger (endring av lovens navn, §§ 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, 18 og oppheving av §§ 4, 12.)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ikrafttredelse 1. juli 2009 (lov 44)

Ot.prp. nr. 64 (2005-2006)
Endringene gjelder vilkår for innsamling m.m. av biobankmateriale til forskningsformål fra personer uten samtykkekompetanse (§ 12)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
Ikrafttredelse 1. januar 2007 (lov 99)

Ot.prp. nr. 56 (2001-2002) Biobanker (biobankloven)
Lov om biobanker (biobankloven)
Sakens dokumenter (lovforslag, komitéinnstilling, vedtak m.m.)
NOU 2001: 19 Biobanker
Ikrafttredelse 1. juli 2003