Rieber & Søn ASA

Foreløpig årsregnskap / 4. kvartalsrapport 2009

Pressemelding   •   jan 28, 2010 09:19 CET

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Rieber & Søns driftsresultat (EBIT) var på 185 MNOK (122 MNOK) i fjerde kvartal.
For året som helhet ble EBIT 424 MNOK (356 MNOK). EPS var i kvartalet 1,52 NOK
(0,82 NOK) og for året 3,32 NOK (2,46 NOK).

Omsetningen i fjerde kvartal ble på 1 256 MNOK (1 377 MNOK). For året som helhet
ble omsetningen på 4 967 MNOK (4 997 MNOK). Strukturelle effekter påvirket
omsetningen negativt med 1,6 prosent i kvartalet og med -0,6 prosent for året.
Valutaomregningseffekter påvirket kvartalets omsetning negativt med 4,7 prosent
og for året samlet med -0,4 prosent. Den organiske veksten var på -2,4 prosent i
kvartalet og på 0,4 prosent for året som helhet.

Dekningsgraden i kvartalet var på 59,2 prosent (57,1 prosent), mens den var på
56,7 prosent (56,0 prosent) for året som helhet. Konsernet hadde god
kostnadskontroll i kvartalet og lønns- og driftskostnader endte på 569 MNOK, en
nedgang på 8 prosent. For året endte lønns- og driftskostnader på 2 218 MNOK, en
nedgang på 1 prosent. EBITDA-marginen var på 13,9 prosent (12,1 prosent) for
kvartalet, og på 12,1 prosent (11,2 prosent) for året. EBIT-marginen var på
14,7 prosent (8,9 prosent) for kvartalet og på 8,5 prosent (7,1 prosent) for
året.

Driftsresultatet i fjerde kvartal er positivt påvirket av engangseffekter på 61
MNOK. Effektene er sammensatt av inntekter på 77 MNOK for salget av merkevaren
Sopps og linjen for marine ingredienser i Arna, samt kostnader på 16 MNOK
knyttet til nedskriving av fabrikkanlegget for Anja Cake i Polen og kostnader
for transaksjonen av Gellwe, som ikke ble godkjent av polske
konkurransemyndigheter. Driftsresultatet for året som helhet er positivt
påvirket med engangseffekter på 32 MNOK. Den underliggende driften i konsernet
ekskludert engangseffekter, gir en EPS på 3,09 NOK for året, en økning på 30
prosent fra 2008.

Avkastningsgraden (ROCE) var på 22,7 prosent (14,1 prosent) for kvartalet og på
12,8 prosent (10,9 prosent) for året.

I tråd med selskapets utbyttepolitikk vil styret overfor Generalforsamlingen
foreslå et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje. Samlet gir dette en vekst i utbytte
fra forutgående år på 60 prosent og et utbytteforhold på 60 prosent.

"Our Future"

Målet med "Our Future" er å oppnå varige resultatforbedringer på 400 MNOK i
2012. Ekstra ressursbruk av engangskarakter for å realisere disse forbedringene
er beregnet til 125 MNOK. Fremdriften i programmet er i tråd med planene.

Forbedringer innen innkjøp, produksjon og marketing under plattformen "Our
Future" har i fjerde kvartal gitt en nettoeffekt på 35 MNOK, sammensatt av
positive effekter på 44 MNOK i fjerde kvartal og implementeringskostnader på 9
MNOK. Akkumulert er de positive, varige effektene på 96 MNOK, mens
implementeringskostnadene er på 47 MNOK.

Målet om å forbedre konsernets lønnsomhet ble oppnådd i tråd med planene for
2009. Gjennom god kostnadskontroll og implementering av
effektiviseringsprogrammer som gir varige forbedringer, er det lagt en god
plattform for videre vekst i lønnsomheten.


Bergen, 27. januar 2010
Styret i Rieber & Søn ASA[HUG#1377907]

Kvartalrapport 4Q 2009: http://
Presentasjon4q 2009: http://

Source: Millistream / Hug