Gyldendal ASA

Foreløpig regnskap 2009

Pressemelding   •   feb 11, 2010 16:25 CET

Gyldendal ASA hadde i fjerde kvartal høyere
driftsinntekter og driftsresultat målt mot samme
kvartal i fjor. Netto finanskostnader var også lavere
i fjerde kvartal sammnenliknet med fjorårets kvartal.

Gyldendal ASA oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i
2009 på 156,7 millioner kroner. Dette er 27,1
millioner kroner bedre enn foregående år.

Driftsinntektene ble redusert med 32,3 millioner
kroner til 1.741,1 millioner kroner.

I et stagnerende marked vant både forlagshuset
Gyldendal Norsk Forlag og bokhandelkjeden Ark
markedsandeler.

Organisk vekst kombinert med effektivisering av
driften ga det høyeste driftsresultatet (EBITDA) i
Gyldendals historie. Både konsernets forlagshus og
bokhandelkjede oppnådde historisk gode
driftsresultater.

Bokmarkedet falt i 2009 grunnet utviklingen i
undervisningsmarkedene. Det antas at dette også vil
prege utviklingen i 2010.

For å møte denne utviklingen iverksatte Gyldendal på
alle hovedområder et aksjonsprogram i 2009 for å
redusere kapasitetskostnader og høste gevinster fra
de store infrastrukturinvesteringene i foregående år.
Dette har gitt gode resultater, og arbeidet vil bli
videreført i 2010.

Finanskostnadene er vesentlig lavere enn fjorårets
nivå. Dette skyldes lavere rente på langsiktig og
kortsiktig finansiering samt lavere opptrekk på
kassakreditt gjennom året. Ved utgangen av kvartalet
var markedsverdien på verdipapirene 24,2 millioner
kroner inklusive en kursreserve på 15 millioner
kroner.

Det er gjennomført en prinsippendring for
føring av abonnementsinntekter knyttet til Gyldendal
Rettsdata i 2009. Abonnementene har en varighet på 12
måneder og periodiseres fullt ut månedsvis. Det
innebærer at sammenlikningstall for 2008 er
omarbeidet med en resultateffekt i 2008 på -3,5
millioner kroner og en egenkapitaljustering per 1/1-
2008 på 9,2 millioner kroner. Resultateffekten av
prinsippendringen for 2009 er -3,4 millioner kroner.

Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et
utbytte på kr 7 per aksje.

Vedlegg følger på http://www.newsweb.no

Source: Millistream