Northern Logistic Property ASA

Foreløpig resultat av tegninsrettsemisjon i Northern Logistic Property (NLPR)

Pressemelding   •   des 01, 2009 09:14 CET

Tegningsperioden og handelsperioden for tegningsrettene i
fortrinnsrettsemisjonen ble avsluttet mandag 30. november 2009. Det
foreløpige resultatet av tegningen viser at ca. 14.814.680 aksjer har
blitt tegnet, noe som innebærer at emisjonen på 8.333.333 nye aksjer
var overtegnet.

Grunnet oppgjørstekniske prosedyrer vil endelig resultat ikke
foreligge før fredag 4. desember 2009. En børsmelding med det
endelige resultatet vil sendes på eller rund den dagen.

Notering og handelsstart for de nye aksjene på Oslo Børs er forventet
å bli på eller rundt den 11. desember 2009.

Om Northern Logistic Property ASA

Northern Logistic Property ASA er et ledende rendyrket
logistikkeiendomsselskap basert i Norden. Porteføljen består av 19
avanserte logistikkeiendommer lokalisert i større og regionale byer i
Sverige og Danmark, med et totalt leieareal på ca. 705.000
kvadratmeter. Se også http://www.nlpasa.com">www.nlpasa.com
Source: Millistream / Hug