DiaGenic ASA

Foreløpig resultat for reparasjonsemisjon

Pressemelding   •   nov 18, 2010 09:23 CET

Ved utløp av tegningsperioden for DiaGenic’s reparasjonsemisjon viser en foreløpig opptelling at omtrent 92.738.974 aksjer er tegnet i DiaGenic. Dette tilsvarer ca. 155 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen. Tildeling av aksjer forventes å bli vedtatt av styret i DiaGenic på eller rundt 23. november 2010.

Det vises til børsmelding datert 3. november 2010 og prospekt datert 2. november 2010 vedrørende tilbud om tegning av opptil 60.000.000 aksjer i DiaGenic ASA (“DiaGenic” eller “Selskapet”), hver med pålydende verdi på NOK 0,05, til tegningskurs NOK 0,50 per aksje med tegningsretter for Selskapets aksjonærer per 6. oktober 2010, med unntak av aksjonærer som ble tildelt aksjer den private plasseringen gjennomført den 6. oktober 2010.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen ble avsluttet i går, 17. november 2010 kl. 17:30 (CET). Ved utløp av tegningsperioden viser en foreløpig opptelling at omtrent 92.738.974 aksjer er tegnet i DiaGenic. Dette tilsvarer ca. 155 prosent av det totale antall aksjer som ble tilbudt i reparasjonsemisjonen.

Tildeling av aksjer forventes å bli vedtatt av styret i DiaGenic på eller rundt 23. november 2010, etter oppgjør av handel i tegningsretter i VPS, i samsvar med tildelingskriteria som er beskrevet i prospektet. Endelig resultat i reparasjonsemisjonen forventes å bli offentliggjort via Oslo Børs informasjonssystem på eller rundt 23. november 2010. Tildelingsbrev med antall tildelte aksjer samt tilsvarende beløp som skal betales for de tildelte aksjer forventes å bli distribuert per post fra VPS på eller rundt 23. november 2010. Betalingsfrist for tildelte aksjer er 26. november 2010.

Aksjene som skal utstedes i forbindelse med reparasjonsemisjonen er ikke omsettelige før full innbetaling er gjennomført og aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret.

DnB NOR Markets er tilrettelegger for reparasjonsemisjonen.

Kontaktperson:

Erik Christensen, administrerende direktør

Telefon: 47 95939918

E-mail: erik.christensen@diagenic.com

Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at sykdom et sted i kroppen på en karakteristisk måte påvirker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert på denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig påvising av brystkreft, BCtect®, samt ADtect® for Alzheimer's sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportefølje på sin teknologi. DiaGenic markedsfører sine produkter og tjenester både til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert på Oslo Børs. For mer informasjon se www.diagenic.com.