Fiskeridirektoratet

Foreslår forskrift om forskningsfangst av ål

Pressemelding   •   jan 04, 2010 14:02 CET

Fiskeridirektoratet har sendt forslag til forskrift om forskningsfangst av ål til Fiskeri- og kystdepartementet.

Fiskeri- og kystdepartementet vedtok i juni nye regler for forvaltning av europeisk ål. Disse nye reglene innebærer at det fra og med 2010 er forbudt å fiske ål i Norge. For å sikre tilgang til datamateriale og å overvåke bestanden, blir det fra 2010 innført en ordning med et forskningsfiske.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Norges Fiskerlag, Norges Kystfiskarlag og Skagerakfisk utarbeidet et forslag til forskrift for denne forskningsfangsten, som nå er sendt til departementet.

Arbeidsgruppen har skissert et opplegg som spesielt tar hensyn til å sikre et godt datagrunnlag, å sikre at uttaket ikke blir større enn 50 tonn årlig og å sikre at inntekten fra fisket blir høy nok slik at fiskerne faktisk ønsker å delta.

Denne arbeidsgruppen foreslår blant annet:

  • At 42 manntallsførte fiskere fordelt på fylkene fra Østfold t.o.m Sogn- og Fjordane kan delta i forskningsfisket.
  • Fiskere som ønsker å delta må være manntallsførte i 2010, fortrinnsvis på blad B. Deretter prioriteres fiskerne etter sum kilo ål som er fisket og levert i de to beste årene i perioden 2006 – 2008. Kun fangst levert av fiskere som er ført i fiskermanntallet på leveringstidspunktet medregnes.
  • Fiskere som ønsker å delta i forskningsfisket må søke Fiskeridirektoratet, region Sør, på et eget skjema om dette.
  • Forskningsfisket skal gjennomføres i tidsperioden 1. mai – 30. november.
  • Alle som deltar i forskningsfisket skal rapportere til Havforskningsinstituttet.

Les mer her:

Forskrift om fangst av ål i 2010