BWG Homes ASA

Forhåndsaksept for mulig utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2010

Pressemelding   •   nov 02, 2010 09:59 CET

I låneavtalen som ble etablert i forbindelse med refinansiering i 1. kvartal
2009, ble det avtalt at utbytte ikke kunne foreslås i låneperioden uten
forhåndsaksept fra långiver. Låneperioden strekker seg til januar 2012.

Långiver har nå gitt forhåndsaksept til at inntil 50% av konsernets netto
resultat for 2010 kan utbetales som utbytte i 2011.

Styret i BWG Homes ASA vil, i forbindelse med behandling av årsoppgjøret for
2010, vurdere om det skal anbefales for generalforsamlingen å utbetale utbytte
for 2010, og eventuell størrelse på utbyttet. Styrets vurdering vil også fremgå
av rapporten for 4. kvartal 2010 som blir offentliggjort 15. februar 2011.


Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12