Mattilsynet gammel

Fôrhygieneforskriften er fastsatt

Pressemelding   •   jan 29, 2010 09:09 CET

Fôrhygieneforordningen er en del av EUs ”hygienepakke”. I Norge vil forskriften som gjennomfører fôrhygieneforordningen og rettsakten som utfyller den, tre i kraft samtidig med næringsmiddeldelen av ”hygienepakken” og kontrollforordningen

Informasjon om ikrafttredelse av fôrhygieneregelverket:

Fôrhygieneforordningen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2007, 26. oktober 2007. Gjennomføringen av hele ”hygienepakken” forutsetter imidlertid at Alltinget på Island samtykker i å godkjenne den. Fôrhygieneforskriften vil først tre i kraft den første dagen i måneden etter at Island meddeler at Alltingets samtykke.

Alltinget på Island stemte ja til det islandske utkastet til matlov fredag 18. desember 2009. Mattilsynet har imidlertid ved kontakt med EFTA-sekretariatet fått signaler om at forskriftene som gjennomfører ”hygienepakkens” rettsakter, og dermed også fôrhygieneforskriften, tidligst kan tre i kraft 1. mai 2010.

Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte forskrift om fôrhygiene 14. januar 2010. Ikrafttredelse skal skje etter nærmere kunngjøring.

 

Se forskrift om fôrhygiene, lenke i høyre spalte.

 

Kontaktpersoner:
Ingunn Ormstad, Mattilsynet hovedkontoret, Seksjon Landdyrhelse og fôr. tlf. 23 21 68 77
Jorunn Madsen, Mattilsynet hovedkontoret, Seksjon Landdyrhelse og fôr, tlf. 23 21 65 69