NKS Nettstudier

Fornøyde nettstudenter

Pressemelding   •   sep 11, 2014 09:58 CEST

En NTNU-undersøkelse utført for Fleksibel utdanning Norge (FuN) tar for seg nettstudenters opplevelse av hvordan det er å være nettstudent, og hvem de er.


På grunnlag av dette er det utarbeidet en rapport som tar for seg blant annet motivasjon, studievaner og behov for hjelp underveis i studiene. Undersøkelsen er basert på svar fra 1 200 studenter fra de 17 offentlig godkjente nettskolene i Norge, og NKS-studenter er sterkt representert i utvalget.

Fire motivasjonsfaktorer
Undersøkelsen viser at studentenes motiver for å velge nettstudier kan forklares av fire hovedfaktorer:

  • Trekk ved skolen (brukervennlig portal, godt omdømme og flinke lærere)
  • Studiepreferanser (positive erfaringer, mulighet for å sette eget tempo og hensyn til egen helse)
  • Ytre omstendigheter (press fra andre og eneste mulighet fordi ønsket utdanningen bare tilbys over nett)
  • Eneste mulighet ut fra livssituasjonen (mulighet til å kombinere jobb og familiesituasjon med studier)

Resultatene av undersøkelsen viser at nettstudentene er ambisiøse, at de trives med å studere på nett og er fornøyde med utdanningen. De opplever generelt at de håndterer studieformen godt og får tilbakemeldinger fra skolen som bekrefter dette.

Gode studiebetingelser
Tre av fire hevder at en av årsakene til at de lykkes er faglig hjelp fra veiledere ved behov. I tillegg kommer det frem at de aller fleste respondentene er i kategorien «voksne» og har et krevende hverdagsliv. Gode studiebetingelser på hjemmebane er derfor sentralt for at de skal lykkes. Det at man klarer å håndtere studier i tillegg til ulike livssituasjoner anses som mestring. Erik Faye Lindvig, MBA-student hos NKS Nettstudier, bekrefter at han kjenner seg igjen i funnene i undersøkelsen.

- Det er tre sentrale punkter for at jeg skal lykkes med nettstudiene. Følelsen av å mestre, hjelp ved behov og støtte fra kona når lesedagene blir lange, sier Erik.

Undersøkelsen konkluderer med at studentene er fornøyde med jobben nettskolene gjør. De føler at de får god informasjon, at arbeidsmengden er passe, lærere og veiledere er kompetente og teknologien er oppdatert. Hele 85 % hevder at de kunne tenke seg å ta nettstudier igjen en annen gang.

Undersøkelsen i sin helhet kan du lese her.

NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I løpet av nesten 100 år har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke høyskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av høyskolestudier på nett. 

Studentene får vitnemålet sitt fra samarbeidende høyskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning. 

For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner  - mob 97090996