Nordic School of Public Health NHV

Forskjeller koster liv

Pressemelding   •   nov 24, 2010 08:51 CET

Mennesker med psykiske problemer i Danmark, Finland og Norge har kortere enn forventet leve alder enn den øvrige befolkningen. Kvinner med psykiske problemer har i gjennomsnitt 15 år kortere leve alder og menn 20 år. Det viser forskerne ved NHV, som i dag presenterer sine resultater på et seminar i København innen rammen for det Nordisk ministerråds handlingsplan for psykisk helse.

Problemet finnes i høy grad i alle de tre landene. Mange av dødsfallene kunne vært unngått. Forskjellen i forhold til personer uten psykiske forstyrrelser forklares først og fremst av at dødeligheten i sykdommer er to til tre ganger høyere enn forventet.
Personer med psykiske forstyrrelser har også en stor forhøyet risiko for å dø på grunn av selvmord, vold eller ulykker, rapporterer NHVs forskergruppe bestående av Mika Gisler, professor Merete Nordentoft, doktor Thomas Munk Laursen, professor Kristian Wahlbeck og doktor Jeanett Westman.
Det finnes også flere årsaker til overdødeligheten da fysiske sykdommer ofte havner i skyggen av de psykiske symptomene og blir oversett av helsevesenet.
Stigmatisering og diskriminerning kan hindre personer med psykiske funksjonshemning og forstyrrelser i å søke hjelp og være en årsak til forskjellsbehandling i helsevesenet, sier Kristian Wahlbeck fra Instituttet for helse og velferd i Finland.

Fattigdom begränser muligheter
Fattigdom, stigmatisering og sosial isolering begrenser mulighetene til å få hjelp. Samtidig er behovet for helsehjelp store i denne utsatte gruppen, der livsstils sykdommer som er forårsaket av røyking, mangel på mosjon og andre risikofaktorer er vanligere enn i den øvrige befolkningen.
Forskerne ser løsninger i en tilrettelagt helsefremmende virksomhet. Personer som har psykisk funksjonshemning eller forstyrrelser bør også få en bedret tilgang til helsehjelp. Satsninger på å forebygge selvmord og vold må intensiveres.
NHV har ansvaret for en handlingsplan for psykisk helse på oppdrag fra Nordisk ministerrådet. Prosjektet rundt forventet leve alder for personer med psykiske funksjonshemninger og forstyrrelser har blitt satt i verk av NHV innen rammen for handlingsplanen. Utviklingen av psykisk helsevern kommer å være en av helse prioriteringene under Finlands ordfører periode i det Nordisk ministerrådet år 2011.

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.