Gassnova SF

Forskning og utvikling innen fangst og lagring høyt på dagsorden – og resultatene lar ikke vente på seg

Pressemelding   •   okt 13, 2010 09:00 CEST

I underkant av 100 forskere på CO2-håndtering er samlet på Soria Moria i to dager, der de siste resultatene legges frem. Olje- og energidepartementet har store forventninger til forskernes bidrag for å realisere CO2-håndtering. CLIMIT-programmet er et viktig virkemiddel for å støtte karbonfangst- og -lagringsprosjekter fra grunnforskning til demonstrasjon, sa politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet (OED).

 

- Realisering av fullskala CO2-fangst fra kraftverk er ikke kommersielt modent og det vil fremover være behov for forskningsarbeid innen flere områder, fortsatte Vigdenes.

Forskerne skal på disse to dagene lære hverandres prosjekter å kjenne og bringe CO2-håndteringsforskningen videre.

CLIMIT fyller kunnskapshullene som OED etterspør

 Klaus Schöffel, direktør Teknologi og Kompetanse i Gassnova og leder for CLIMITs sekretariat: Det å drive en omfattende forskningsinnsats innen CO2-håndtering er nødvendig når det skal bygges tusenvis av CO2-fangstanlegg. Gjennom CLIMIT-dagene ser vi at ulike forskningsmiljøer blir koblet sammen og de utfordrer hverandre. Vi er sterke sammen og her har CLIMIT en viktig nasjonal rolle, sier Schöffel.

Norge i teten med å se på mulige miljøeffekter av amin utslipp fra CO2-fangstanlegg

 Utslipp av aminer har vært og er et tema for flere prosjekter i CLIMIT. Dette er senest aktualisert i forbindelse med årets statsbudsjett som nevner nye utfordringer med utslipp fra CO2-fangstanlegget på Mongstad.

I CLIMIT porteføljen har man bl.a. sett på hvilke stoffer som kan dannes når aminer slipper ut i luft. Bildet er komplisert og CLIMITs strategi er å få god kunnskap om det mest vanlige aminet. CLIMIT-dagene har vist nye og interessante resultater omkring dannelse og levetider av stoffer assosiert med CO2-fangst, sier Schöffel.

 

Kontaktpersoner :

Klaus Schöffel, Direktør Teknologi og kompetanse

Telefon +47 913 42 329| ks@gassnova.no

Liv Lønne Dille, Leder Kommunikasjon

Telefon +47 481 14 088 | lld@gassnova.no

 

Fakta om CLIMIT-programmet

Målsettingen for CLIMIT-programmet er: Akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

CLIMIT-programmets fokus er nå mot satsingsområder der Norge har spesielle forutsetninger for å kunne gi et signifikant bidrag. Følgende målsettinger for satsingen gjennom CLIMIT-programmet gjelder:

  • Langsiktig og bredt anlagt støtte til forskning og utvikling innen programmets satsingsområder.
  • Bidra til pilotering og demonstrasjon av kjent teknologi frem mot 2015.  Denne teknologien vil danne basis for de første fullskala demoanleggene som vil bygges i 2015-20.
  • Stimulere til utvikling av nye og mer banebrytende teknologier som kan støttes i pilot- og demonstrasjonsprosjekter etter 2015.
  • Bidra til kommersialisering av ny og banebrytende teknologi i perioden etter 2015-20.