Forskningsrådet

Forskningsdagene 2010: Forskningens Verktøy

Pressemelding   •   jan 07, 2010 09:20 CET

Utstyr, undring, vitenskapelig metode, tidsseriedata og den menneskelige hjerne, alt dette er verktøy for forskningen

Om forskeren er professor eller femårig nysgjerrigper, samfunnsviter eller realist. Alle tar i bruk et eller flere verktøy i forskerprosessen - noen mer avanserte og kostbare enn andre.

Foto: Jon Solberg - Med Forskningens Verktøy som overordnet tema vil Forskningsdagene legge til rette for en samlende overbygning for festivalen som alle fagmiljøer og alle typer institusjoner/organisasjoner kan knytte an til, sier Sidsel Flock Bachmann i Forskningsdagene

- Forskningsdagene ønsker også å bidra til den nasjonale satsingen på infrastruktur som skjer på flere plan, blant annet gjennom Forskningsmeldingen og Forskningsrådets spesifikke satsing, sier Flock Bachman

Jubileer og lokale markeringer
I 2010 blir det ikke noe deltema og ingen forfattere eller andre jubilanter trekkes frem spesielt. Men som vanlig anbefales å integrere jubileer og lokale markeringer i Forskningsdagene der det kan passe.

Å bruke temaet for Forskningsdagene er frivillig. Det er ment som en inspirasjon, og  alle fagmiljøer og prosjekter er velkomne til å vise frem sin forskning under Forskningsdagene.

Veien til viten
Forskningsresultatene er ikke mindre viktige i år, men temaet åpner i tillegg for å fortelle morsomme og spennende historier om hele forskningens vesen, veien fra idé eller spørsmål, via hypotese og testing til resultat.

Gjennom å vise forskningens verktøy, vies forskeren i sitt rette element og barn og unge kan inspireres  til en karrierevei som kan ta mange vendinger underveis.

La publikum få forske
Verktøy som tema for Forskningsdagene er en perfekt anledning til å åpne dørene for publikum og la dem komme inn og se hva slags utstyr og metoder instituttet eller bedriften bruker.

- Vi ønsker at publikum skal bli engasjert i pågående forskningsprosjekter – gjennom for eksempel å bli testet, registrere egne observasjoner, gjøre spørreundersøkelser på torget eller skrive opp hvordan de uttaler et ord på sin egen dialekt på et stort Norgeskart, sier Flock Bachmann.

Hun sier at sekretariatet håper de får enda flere nye arrangementsformer, arrangementssteder og arrangører i 2010.

- Dette vil vi i også ta hensyn til i tildelingen av arrangementsstøtten. Vi håper spesielt at de store samlingene, databankene, museene, observatoriene og forskningsstasjonene vil benytte sjansen til å åpne sine dører i år, sier Sidsel Flock Bachmann i Forskningsdagene.