Forskningsrådet

Forskningsresultater blir til nyskaping og bedrifter: Nytt program for kommersialisering

Pressemelding   •   des 14, 2009 21:28 CET

Forskningsrådet legger fram et nytt program for kommersialisering av ideer fra offentlig finansierte forskningsmiljøer.

Programmet skal støtte prosjekter og aktører som realiserer ideer fra forskning til nyskaping i industrien, eller fører ideene til markedet gjennom etablering av ny bedrift.

Forskningsrådet har i over 15 år finansiert etableringen av en infrastruktur for å realisere forskningsbaserte ideer med potensiale for kommersiell utnyttelse i industrien eller gjennom etablering av nye bedrifter. Arbeidet begynner å vise synlige resultater.

Det er i 15-årsperioden overført ny teknologi og oppfinnelser til industrien med over to hundre lisensavtaler og etablert over tre hundre nye bedrifter. (Illustrasjon: Shutterstock) Over 300 nye bedrifter

- Vi ser en ny og positiv holdning med hensyn på å utnytte forskningsresultater kommersielt, og et økende antall lisenser og nyetablerte forskningsbaserte selskaper, sier avdelingsdirektør Per Olav Skjervold i Forskningsrådet.

Det er i 15-årsperioden overført ny teknologi og oppfinnelser til industrien med over to hundre lisensavtaler og etablert over tre hundre nye bedrifter.

251 av disse bedriftene var i virksomhet i 2008. De hadde en omsetning på 1,3 milliarder kroner og vel 1200 ansatte. De hadde også tiltrukket seg eller opparbeidet en bokført egenkapital på 1,4 milliarder kroner.

Forbedringer i nytt program

Arbeidet har vært evaluert av forskningsstiftelsen NIFU STEP (se nederst på siden). Forskningsstiftelsen anbefaler en videreføring av Forskningsrådets satsinger på dette området og foreslår forbedringer.

- Disse forslagene er tatt tilfølge i planene for det nye programmet FORNY 2020, sier avdelingsdirektør Per Olav Skjervold. Programplanen er nylig vedtatt av Forskningsrådets divisjonsstyre for innovasjon.

FORNY 2020 skal bidra med basisbevilgninger til enheter som har i oppgave å kommersialisere ideer og sørge for teknologioverføringer til bedrifter og industri. (Foto: Shutterstock) - I Regjeringen er det politisk vilje til å satse på styrket kunnskapsbasert næringsutvikling for å øke konkurransekraften i norsk næringsliv. Myndighetene ønsker også å utnytte forskningsresultater kommersielt gjennom flere kanaler og ved hjelp av flere virkemidler, sier Skjervold.

-  Det nye programmet FORNY 2020 er derfor en videreføring av arbeidet de siste 15 årene og en oppfølging av resultatene og kompetansen virksomheten har skapt. Det nye programmet skal fortsette som det inneværende med å bidra til å realisere ideer og oppfinnelser fra offentlig finansierte forskningsmiljøer for å styrke den kunnskapsbaserte næringsutviklingen i Norge, sier han.

Ny teknologi til eksisterende industri

- FORNY 2020 skal rendyrke og styrke rollen som bidragsyter i verifiseringsfasen av kommersialiseringsarbeidet. Dette skjer i tråd med anbefalingene i NIFU STEPs evaluering, og med politiske signaler Forskningsrådet har fått, opplyser Skjervold.

Forskning fra mange land viser at kommersialisering av ideer fra offentlige universiteter og forskningsmiljøer må være en langsiktig virksomhet, og det tar tid før de økonomiske resultatene kommer. Denne virksomheten delfinansieres derfor i de fleste land med offentlige midler.

FORNY 2020 skal ha denne rollen og bidra med basisbevilgninger til enheter som har i oppgave å kommersialisere ideer og sørge for teknologioverføringer til bedrifter og industri.

I tillegg skal programmet spille en aktiv rolle for å profesjonalisere og forbedre organiseringen og strukturen av dette apparatet gjennom insentiver for bedre ressursutnyttelse og resultatoppnåelse, sier Skjervold.

Kan starte i 2011 Nytt FORNY-program kan starte opp i 2011, med første utlysninger alt høsten 2010. (Illustrasjon: Shutterstock)

Avhengig av godkjennelse fra Nærings- og handelsdepartmentet (NHD) og andre bevilgende departementer med tildeling av midler over statsbudsjettet for 2011, vil programmet kunne være operativt fra 2011. De første utlysninger vil da kunne presenteres allerede høsten 2010.

Fornyprogrammet videreføres i 2010, men med en gradvis tilnærming til nytt program i 2011.

For nærmere beskrivelse av programmet:  Programplan FORNY 2020 (PDF-178.6 KB) .

Se også evalueringen av FORNY-programmet: NIFU STEP-RAPPORT 19/2009 ”Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme”.