Kunnskapsdepartementet

Forskningssatsing i Stavanger og Agder

Pressemelding   •   nov 22, 2010 09:10 CET

Regjeringen foreslår en ekstra bevilgning til universitetene i Stavanger og Agder på til sammen 10 millioner kroner knyttet til investeringer i vitenskapelig utstyr ved institusjonene.

- Dette er en bevilgning som anerkjenner Agder og Stavangers innsats for å øke forskningsaktiviteten ved to av våre relativt unge universiteter. Forskning av høy kvalitet krever god infrastruktur som grunnlag. Regjeringen ønsker med dette å bidra til gode forskningsmiljøer på Sør- og Sør-Vestlandet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Proposisjonen med tilleggsbevilgninger ble behandlet i statsråd i dag. I proposisjonen om nysaldering av statsbudsjettet for 2010  fremmes det forslag om å bevilge 5,5 millioner kroner til Universitetet i Stavanger (UiS) og 4,5 millioner kroner til Universitetet i Agder (UiA) for å støtte oppbygningen som foregår ved disse institusjonene knyttet til forskningsinfrastruktur.

Universitetet i Stavanger fikk offisielt universitetsstatus 1. januar 2005. UiS har over 1200 ansatte og om lag 8500 studenter. Campus befinner seg i all hovedsak på Ullandhaug nær Stavanger sentrum. Universitetet i Agder ble etablert som universitet 1. september 2007. UiA har i dag om lag 9000 studenter og 1000 ansatte og vil fra neste år være samlet ved to campus i Kristiansand og Grimstad.