Mattilsynet gammel

Forskrift om handel med akvakulturdyr er fastsatt

Pressemelding   •   jan 05, 2010 17:12 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om ytterligere krav ved omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, med sertifikater og liste over vektorarter.

Forskriften gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008 på nasjonalt grunnlag. Forordningen inneholder sertifikater som skal benyttes ved omsetning og import av akvakulturdyr, inkludert akvariedyr. Den fastsetter liste over arter som er definert som vektorarter mht. sykdommer på liste 1 og 2. Forordningen har også bestemmelser om transport og transportvann ved import av akvakulturdyr fra tredjestat.

Lenke til forskriften: http://www.mattilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift_om_ytterligere_krav_til_transport__omsetning_og_import_av_akvakulturdyr_og_produkter_av_disse_75821

Kontaktperson i Mattilsynet
Inger Eithun, tlf. 23 21 65 70