Mattilsynet gammel

Forskrift om karanteneanlegg for akvakulturdyr er fastsatt

Pressemelding   •   nov 23, 2010 16:49 CET

Mattilsynet har fastsatt forskrift om etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr. Forskriftens krav innbærer at karanteneanlegg må være plassert på land med behandling av avløpsvannet.

Det stilles også strenge krav til smittehygienisk drift av karanteneanlegg, hvor lang karanteneperioden må være, helsekontroller, uttak av prøver og analysering av prøver.

Reglene for omsetning innen EØS og import fra tredjestat åpner for at visse forsendelser av akvakulturdyr kan tas inn til områder som er erklært fritt for listeførte sykdommer, selv om forsendelsen kommer fra et område som ikke er erklært fritt. Det stilles da krav om at dyrene skal i karantene. Krav til hvordan slik karantene skal gjennomføres er nå fastsatt i en egen forskrift om etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr. Forskriften gjennomfører kommisjonsvedtak 2008/946/EF i norsk rett.

Bestemmelsene vil berøre et svært begrenset antall og spesialiserte virksomheter. Per dags dato er det ingen karantenanlegg for akvakulturdyr som er godkjent i Norge.

Kontaktperson i Mattilsynet
Inger Eithun, tlf: 23 21 65 70, e-post: ineit@mattilsynet.no