Mattilsynet gammel

Forskriftsendringer om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum

Pressemelding   •   nov 21, 2011 11:10 CET

Publisert: 17.11.2011   Sist oppdatert: 17.11.2011 Mattilsynet fastsatte 17. november 2011 endringer i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant. Endringene er utført for å gjennomføre vedtak 2011/742/EU.

Endringene innebærer en opphevelse av kravet om at 20 % av forsendelser med krepsdyr til humant konsum fra Bangladesh skal testes for restmengder av veterinære legemidler ved direkte import til Norge. Grunnen til opphevelsen av kontrollkravet er at det anses overflødig, ettersom Bangladesh nå har nå fått på plass tilfredsstillende kontrollsystemer for testing av slike restmengder.

Rapporteringskravene Mattilsynet var pålagt overfor EU-kommisjonen knyttet til denne kontrollen oppheves også.

Det vil fortsatt gjelde et krav om at forsendelsene skal medfølges av et helsesertifikat som viser at forsendelsene ikke overskrider grenseverdiene for rester av visse legemiddelrester. Unntaksvis kan forsendelsene importeres uten helsesertifikat, dersom de veterinære grensekontrollstasjonene tar prøver av forsendelsene ved ankomst til Norge og prøvene viser at grenseverdiene ikke er overskredet.

For øvrig vil forsendelsene være gjenstand for veterinær grensekontroll på vanlig måte ved import direkte til Norge.

Endringene trer i kraft 17. november 2011.

Det gjøres oppmerksom på at forsendelser av krepsdyr fortsatt vil være gjenstand for ordinær veterinær grensekontroll ved direkte import til Norge.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Tom Lie Strømme, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 55 21 57 39

  Last ned: