Nyhetstips

FORSLAG TIL UTBYTTE OG EKS. UTBYTTEDATO 26. FEBRUAR

Pressemelding   •   feb 18, 2010 09:38 CET

Styret i Nes Prestegjelds Sparebank foreslår for forstanderskapet i banken å vedta å utbetale et
utbytte på kr 4,05 pr egenkapitalbevis klasse A (ordinære egenkapitalbevis).

25. februar er siste dag hvor egenkapitalbevisene blir notert inkl. utbytte.

Utbetalingsdato for utbytte av ordinære egenkapitalbevis foreslås til 18. mars.

Source: Millistream