Hæren

Forsvaret inviterer til åpen dag i Alta den 15. mars

Pressemelding   •   mar 12, 2015 21:23 CET

Befolkningen i Alta får nå muligheten til å oppleve Forsvaret på nært hold. Søndag den 15. Mars kl. 14-18 vil Hæren sette opp et utvalg av sitt materiell ved Alta City, i gangavstand fra Nordlyskatedralen. Personellet og materiellet som folk kan oppleve tilhører Brigade Nord – den operative delen av Hæren.

I samme periode, søndag 15. Mars kl. 14-18, vil Sjøforsvaret holde åpent skip ombord på KNM Otra. Fartøyet vil ligge på Amtmannskaia i Alta. KNM Otra er en minesveiper av Alta-klassen – et av Sjøforsvarets moderne mineryddingsfartøy. Primæroppgaven hennes er å rydde sjøminer ved hjelp av sonar og sofistikert sveipeutstyr.

Forsvarets åpne dag i Alta er en del av øvelse Joint Viking. Øvelse Joint Viking gjennomføres i Vest-Finnmark i perioden 9-18. mars 2015. Øvelsen er den største i Finnmark siden 1967. Styrker fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet og andre spesialtropper deltar på øvelsen.

Hensikten med Joint Viking er å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging, forflytninger over lengre avstander og informasjonsflyt mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene. Målsetningen er at alle avdelinger får trent på å planlegge og gjennomføre taktiske operasjoner innenfor en fellesoperativ ramme.

Priv til red.

For ytterligere informasjon bes media henvende seg til pressesenter for øvelse Joint Viking på telefon +47 400 29 699 eller på epost til aleksander@army.no.

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet. Øvelser er helt avgjørende for å kunne være et troverdig forsvar, og derfor er øvelse Joint Viking 15 viktig.