Forum for offentlige anskaffelser

Forsyningsforskriften også for kjøp av inkasso og fakturering

Pressemelding   •   sep 08, 2014 09:29 CEST

Nettleie gir nettselskapene inntekter til dekning av kostnadene i forbindelse med driften av energinettverk. Inkasso- og faktureringstjenester for inndrivelse av disse inntektene er nødvendige for utførelsen av forsyningsaktiviteten, og er derfor omfattet av forsyningsforskriften. Dette fremgår av en avklaring som KOFA har gjort i forbindelse med en klagesak. 
KOFA-sak 2012/227 gjelder en kunngjøring av en kvalifikasjonsordning som Skagerak Nett gjorde etter forsyningsforskriften i mai 2011. Kvalifikasjonsordningen ble også kunngjort på nytt. Konkurransen som klagesaken dreide seg om, gjaldt anskaffelse av inkasso- og faktureringstjenester etter reglene i denne forskriften.

Oppdragsgiveren er omfattet av forsyningsforskriften, konstaterer klagenemnda, og har ansvar for distribusjon av elektrisk energi med områdekonsesjon for hele Vestfold samt de fire kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. I tillegg eier og drifter selskapet rundt 90 prosent av alt regionalnett i Vestfold og Telemark. 

Inkasso – og faktureringstjenester

Spørsmålet var om anskaffelsen som gjaldt kontrakt for inkasso- og faktureringstjenester også var omfattet av forsyningsforskriften. Problemstillingen var, ifølge nemnda, om denne anskaffelsen "har til formål […] å stille til rådighet eller drive faste nettverk beregnet på ytelse av offentlige tjenester i forbindelse med produksjon, transport eller distribusjon av" elektrisitet, jf. forsyningsforskriften § 1-3.

Innfordring av salgsinntekter for kraftleverandørene i oppdragsgiverens nettområde kan etter klagenemndas syn ikke anses å inngå som ledd i forsyningsaktiviteten. Det er imidlertid nærliggende, heter det, å legge til grunn at det er innfordring av oppdragsgiverens egne fordringer som utgjør "kontraktens hovedgjenstand".

Les mer... http://foa.no/blog/files/e86acfe0c2a162ddb11641b084febee2-545.html#.VA1aokuGy5M