Delta

- Fortsatt dårlig ide å statliggjøre skatteoppkrevingen

Pressemelding   •   jun 23, 2014 12:32 CEST

Skatteoppkrevingen blir hverken bedre eller enklere ved å flytte den til staten. Dette er utredet mange ganger tidligere og vraket hver gang, sier Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Samtidig framstår det som fullstendig planløst å flytte oppgaver fra kommunene til staten nå når regjeringen utreder og legger til rette for større og mer robuste kommuner, sier Ruud Thorkildsen.  Her ser det ut som det ene departementet ikke vet hva det andre gjør, sier hun. 

Delta-nestlederen mener at både prosess og tidspunkt for å sette i gang dette arbeidet nesten framstår som klønete. – Her er regjeringen mer opptatt av å få ting gjort enn å gjøre de riktige tingene, sier Delta-nestlederen

Statliggjøring av skatteoppkrevingen er utredet flere ganger tidligere. Det ble senest presentert i NOUer i 2004 og 2007. Høringsuttalelsene har vært massive til støtte for fortsatt kommunal skatteoppkreving hver gang.

- Først og fremst fordi det er gode resultater i innkrevingen i et desentralisert kommunalt apparat. Nærheten har gitt større mulighet for dialog og god løsninger, sier Ruud Thorkildsen.

- Samtidig har også rettsikkerheten vært en viktig begrunnelse for at innkrevingen skal være kommunal. Skatteyterne er bedre tjent med at det er et organisatorisk skille mellom fastsettelsen av skatten (ligningen) og innkrevingen av skatten, understreker hun. Også åpenhet gjennom lokal folkevalgt innsyn og kontroll taler for at denne oppgaven bør fortsette å være kommunal, sier Deltas nestleder.

- Jeg er derfor uenig med finansministeren når hun sier dette ikke hører hjemme blant kommunens oppgaver, sier hun.


Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.


Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.

Våre nærmere 70.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag  kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.