Norsk Folkehjelp

Fortsatt høye drukningstall

Pressemelding   •   mai 02, 2014 11:54 CEST

Årets fire første måneder har krevd 26 drukningsofre. 23 er menn og tre er kvinner. I april var det åtte personer som druknet.

I fjor på samme tid hadde 21 personer mistet livet ved drukning. Det var en dårlig start på et år da hele 119 personer druknet. Drukningsstatistikken for årets fire først måneder er derfor urovekkende. 

Fylkesstatistikken for 2014 viser at Nordland og Hordaland topper med fire druknede, Rogaland og Vest-Agder har tre og Østfold, Vestfold og Møre og Romsdal har hatt to drukningsulykker hver. Seks av landets fylker har ikke hatt noen drukningsulykker.

– Det er viktig å bruke redningsvest hele tiden mens man er på havet, sier seniorrådgiver Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp. Også folk som ferdes langs sjøen eller ved vann bør være på vakt. Norsk Folkehjelps statistikk viser at de fleste ulykkene skjer ved fall fra land.

– I månedene framover kommer tusenvis av fritidsbåter på vannet. Et godt råd er å innføre gode vaner fra starten av sesongen. Husk godt skotøy i tillegg til flytevesten og ikke kombiner alkohol og båtkjøring, avslutter Christiansen.

Norsk Folkehjelp sitt statistiske materiale over antall drukningsulykker og årsakene til disse bygger på elektronisk overvåkning av norske medier.

Norsk Folkehjelps drukningsstatistikk ligger på: http://www.folkehjelp.no/drukning
Statistikken gir blant annet fylkesoversikter og fordeling i aldersgrupper.