Politihøgskolen

​​Fortsatt mange som vil ta politiutdanning

Pressemelding   •   mar 06, 2018 09:56 CET

Søknadsfristen til Politihøgskolen var 1.mars, og nå er tallene for årets opptak klare. 4 706 har søkt opptak til Bachelor i politiutdanning i 2018, hvorav 3 398 har politiutdanningen som sitt førstevalg.

Gode søkertall over flere år

Dette er solide søkertall. Til sammenligning søkte 4 874 politiutdanningen i fjor, hvorav 3 763 hadde utdanningen som sitt førstevalg. Nedgangen i det totale antallet søkere til politiutdanningen er marginal med 168 færre søkere enn i fjor.

- Politiutdanningen har hatt rekordhøye søkertall over flere år. Årets søkertall er noe lavere enn rekordåret 2016, men de er fortsatt høye. Høye søkertall gir et bra grunnlag for å få godt kvalifiserte studenter, sier Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for seksjon for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

Tidenes høyeste kvinneandel blant søkerne

Av søkerne er 48 % kvinner, og det er rekord i andel kvinner som søker politiutdanning.

- Vi er glade for at kvinneandelen blant søkerne er så høy. Tradisjonelt sett har jo politiutdanningen vært mannsdominert, men i løpet av de siste årene har vi sett at politiutdanningen tiltrekker seg stadig flere kvinner, forteller Framaas.

Førstevalgsøkere pr studiested

Som tidligere er det flest som ønsker seg Oslo som studiested. Interessen for de ulike studiestedene varierer lite fra år til år.

Studiested 2018 Andel
Oslo 1 653 48,6 %
Stavern 721 21,2 %
Bodø 699 20,6 %
Kongsvinger 325 9,6 %
Sum 3 398 100 %Til redaksjonene:
For spørsmål om søkertallene er Ann-Lisbeth Framaas tilgjengelig på telefonnr 902 74 920 i dag. Utover dette kan henvendelser sendes til info@phs.no. Pressevakt hos Politihøgskolen er tilgjengelig på telefonnummer 488 87 934 mellom 09.00-15.00. Når det gjelder søkertall fordelt på politidistrikter vil PHS formidle dette når det er klart, tentativt innen to uker.

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen høyrer inn under Politidirektoratet og har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne sjølvstendige og reflekterte polititenestemenn og -kvinner, og som politi er det naudsynt å ha eit medvite forhold til eigne haldningar og til eigne val i det daglege arbeidet.