Norsk Ved

Forum for Norsk Ved forsøker å få ut mer ved til kundene

Pressemelding   •   jan 12, 2010 10:13 CET

-Gjennom et konstruktivt samarbeid, har Treindustrien og Norsk Ved nå sendt ut en oppfordring til sagbruk mfl om å stille seg positive til utleie av industriens tørkehaller for tørking av ved. Norsk Ved har også skrevet brev til alle våre medlemmer og oppfordrer til å vurdere slike tørkemuligheter. Det sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.
Etterspørselen etter ved er enorm i den lange kuldeperioden. Norsk Ved har fått tilbakemeldinger på at en del vedprodusenter er i ferd med å gå tomme for tørr ved allerede nå i januar. Men flere av vedprodusentene har halvtørr ved på lager, beregnet for neste års fyringssesong. Samtidig veit vi at sagbrukene rundt om i landet har store tørkehaller som benyttes for nedtørking av materialer. Her er det også mulig å tørke ned lagringsved til god kvalitet i løpet av noen dager.
Norsk Ved har derfor tatt kontakt med organisasjonen Treindustrien. Dette er en medlemskapsbasert serviceorganisasjon for sagbruk, høvlerier, limtrefabrikker, impregneringsverk og annen trebasert industri. Treindustrien har ca 100 medlemsbedrifter og representerer 90 prosent av Norges samlede produksjon av trelast.
Som en felles henvendelse fra Treindustrien og Norsk Ved har det nå gått ut e-poster til alle Treindustriens medlemsbedrifter. Oppfordringen går ut på at medlemsbedriftene i størst mulig grad forsøker å imøtekomme forespørsler fra vedprodusenter om leie av tørkehaller for tørking av ved. Norsk Ved er svært takknemlig for den positive samarbeidsresponsen fra Treindustrien.
-Norsk Ved har også sendt brev til alle våre vedproduserende medlemmer og oppfordrer dem til å vurdere tørking av lagringsved hos sagbrukene, sier Stranna Larsen.
Norsk Ved er kjent med at vedprodusenter allerede er i ferd med å benytte seg av denne tørkemuligheten. Vi håper derfor at oppfordringen, både til sagbruk og vedprodusenter, om å bidra til å bringe mer ved ut til kundene vil gi gode resultater, sier Stranna Larsen.
Norsk Ved vil for øvrig igjen understreke betydningen av at flest mulig vedkunder forsøker å etablere rutiner med tidlig bestilling av ved før fyringssesongene.
Den situasjonen vi nå er oppe i, er vanskelig både for vedkunder og vedprodusenter. Begge parter vil ha langt større nytte av at vedkundene tenker ”vinterforberedelse” så tidlig som mulig. Norsk Ved håper derfor at årets lange kuldeperiode kan fungere som en ”pådriver” slik at mange flere vedkunder bestiller neste års vinterved allerede i første halvår i år.

Fakta om Norsk Ved.
Norsk Ved er et interesseforum for vedprodusenter. Det overordnede mål er å fokusere på ved som energikilde. Det arbeides med små og store oppgaver innenfor vedbransjen. Vi utgir medlemstidsskriftet Norsk Ved 4 ganger i året. Dette er landets eneste fagblad om ved. Vi arrangerer regionale Ved Dager rundt om i landet med fokus på alle sider av vedproduksjonen, inklusiv maskindemonstrasjoner. En annen viktig oppgave for Norsk Ved er å fronte veden og vednæringen overfor offentlige myndigheter og kundegrupper. Det er viktig å få fram vedens store betydning som klimanøytral brensel.
Tekst til bilde : Flere vedprodusenter har lagringsved stående ute for opptørking til neste fyringssesong. Denne lagringsveden er det nå aktuelt å kjøre til et nærliggende sagbruk for tørking i bedriftens tørkehaller. Derved kan man få ut mer ved til kundene så raskt som mulig.
kontaktinfo:
Fagsjef Øyvind Stranna Larsen
Tlf 32 76 70 22
480 96 833