GK Norge AS

FORURENSET UTELUFT KAN FORÅRSAKE ASTMAANFALL – INNE!

Pressemelding   •   jan 14, 2010 17:14 CET

Befolkningen i flere store norske byer advares mot skadelige forurensingsnivåer i uteluften. Astma- og allergiforeningen krever iverksatt adekvate tiltak. Mange av foreningens medlemmer lider under de høye forurensingsnivåene også inne.
Nærings – og industribygg ventileres i ulike typer luftbehandlingsanlegg. Dette er uteluften som sirkulerer inne! Moderne luftbehandlingsanlegg filtrerer partikler, men ikke gasser som i dag finnes i store mengder i uteluften. Noen av disse gassene kan skape til dels store problemer for utsatte grupper. Dette påvirker alle, men spesielt utsatte grupper av barn og syke.
Storbyforurensinger har i all tid skapt miljø – og helseproblemer også i innemiljøet. Alle gode krefter bør bidra til redusert forurensning. I perioder med skadelige forurensingsnivåer er det av betydning å ha kunnskap om mulige tiltak som kan bidra til forbedrede tilstander inne, der dette er påkrevet.
GK har bidratt til utvikling av et nytt miljø- og energivennlig kombinasjonsfilter, spesialtilpasset for ventilasjonssystemer i bygg i storbymiljø. Filteret fjerner effektivt ozon og andre avgasser i tillegg til partikler fra den forurensede uteluften.
- Vi er opptatt av å forbedre inneklimaet til de som befinner seg i byene som nå opplever stor luftforurensning. For en ansatt som oppholder seg mange timer innendørs på kontoret, er inneklima en vesentlig miljø faktor. Det er viktig at luften inne er av en kvalitet som ivaretar menneskers helse og evne til å prestere i det daglige, sier Jan Kinserdal, adm.dir i GK Norge AS, som et lite apropos til den pågående sykefraværsdebatten. I tillegg til kontorer har vi også barnehager og sykehus hvor god luftkvalitet innendørs er et udiskutabelt krav.
Som ledende aktør innen inneklima i Norden, arbeider GK hver dag for å forbedre inneklimaet i næringsbygg. En vesentlig faktor er åpenbart å hindre forurensninger som partikler, støv og skadelige gasser å komme inn i byggene. Løsningene finnes, sier Kinserdal.
Kontaktperson(er):
Kommunikasjonsrådgiver - Cathrine Tjensvoll
Telefon:91848306
Mobil:
E-post:cathrine.tjensvoll@gk.no
Administrerende direktør - Jan  Kinserdal
Telefon:902 59 250
Mobil:902 59 250
E-post:jan.kinserdal@gk.no