Nordic School of Public Health NHV

Fra avmakt til makt i eget liv/Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse

Pressemelding   •   jul 04, 2012 12:04 CEST

Å anmelde seksuelle overgrep er en handling de utsatte gjør for sin egen del. Gjennom å anmelde skriver de sin livshistorie på ny. Seksuelle overgrep anmeldes ikke der de utsatte ikke forstår at de blir seksuelt misbrukt når overgrepet skjer. Det viser Hildur Veas avhandling vid Nordic School of Public Health NHV.

Avhandlingen Fra avmakt til makt i eget liv. Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse ser på hvorfor seksuelle overgrep anmeldes, hvorfor seksuelle overgrep ikke anmeldes, samt hvilke erfaringer utsatte har fra å anmelde seksuelle overgrep.
 – Seksuelle overgrep blir anmeldt fordi de utsatte ønsker å styrke sin selvrespekt, sier gestaltterapeut Hildur Vea.
De anmelder overgrepet fordi de ser at dette er en rett handling å gjøre. Selv om det å anmelde overgrep kan innebære nye belastninger sier deltakerne i studien at de er glad for at de anmeldte.
– Å anmelde gav dem økt frihet og glede i hverdagen, sier Hildur Vea videre.
Fra de utsatte opplever overgrep til de er klare for å anmelde går de gjennom en prosess i tre trinn med betydning for anmeldelse og helse. Trinnene kalles unngåelse, angåelse og erkjennelse.
Det kan gå opptil 30 år før de utsatte forstår at de ble utsatt for seksuelle overgrep. I denne perioden forholder de seg ikke til overgrepshendelsen, de forteller ingen om hva som skjedde. En av två personer som har opplevd seksuelle overgrep, glemmer at overgrep har skjedd.
– Seksuelle overgrep anmeldes ikke når de utsatte går inn i en periode med unngåelse etter overgrepet, dersom de utsatte ikke ser noen mening med denne handlingen, eller dersom de tenker at en anmeldelse vil gi flere ulemper enn fordeler, sier Vea.
Myndighetene kan gi økt støtte til at utsatte som opplever overgrep skal få bearbeide sitt traume. De kan derved forebygge at perioden med unngåelse blir av lang varighet, og derved styrke utsatte som skal velge om de vil anmelde seksuelle overgrep eller ikke. 

Nordic School of Public Health NHV, viser vei i folkehelsearbeidet. NHV er en av Nordisk Ministerråds eldste og største institusjoner. Med yrkesaktive studenter i sentrum, høy vitenskapelig kvalitet og samfunnsorientering, driver skolen forskning, undervisning og oppdragsutdanning i forhold til dagens og fremtidens folkehelse. NHV har attraktive undervisningslokaler og moderne studenthybler/rom i campusområde i tilknytning til skolen.