Befalets Fellesorganisasjon

Fra Befalets Fellesorganisasjon (BFO) og Norges Offisersforbund

Pressemelding   •   des 17, 2009 16:49 CET

Første skritt er tatt mot én stor og slagkraftig arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret!
NOF og BFO organiserer i dag over 90 % av militært personell i Forsvaret. Lederne i to organisasjonene har nå skrevet under en bindende avtale om samarbeid, som også har som formål å slå sammen de to arbeidstakerorganisasjonene.

”Leder NOF Peter A Moe og leder BFO Eivind R Solberg, er begge svært fornøyd med at denne avtalen er første skritt i retning av en stor organisasjon for alt befal i Forsvaret”.
Les mer om saken på henholdsvis www.bfo.no og www.milnytt.no

Kontaktpersoner:  
Norges Offisersforbund:
Peter A Moe (92840459)
Egil Andre Aas (92840455)
Befalets Fellesorganisasjon:
Leder - Eivind R Solberg (93408550)
Nestleder- Jens B Jahren (93005202)