Bisnode Norge

Fra NUF til AS skattefritt – en ny, gunstig mulighet

Pressemelding   •   aug 29, 2013 15:06 CEST

Myndighetene har nå åpnet for at flere av de over 17.000 NUF-selskapene i Norge skal kunne gjøres om til AS – skattefritt. Dette har tidligere ikke vært mulig.

I SKATTEFELLA

Mange NUF-eiere har ønsket å omdanne selskapet til AS, men har vært skattefanget. Dette endret Finansdepartementet tidligere i år ved en lovendring, som innebærer at også NUF – i likhet med enkeltpersonforetak – skal kunne omdannes til AS skattefritt.

TREND: FÆRRE VELGER NUF

Stadig færre velger NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), mens stadig flere velger aksjeselskap (AS) ved nyetablering av selskap, viser en undersøkelse foretatt av Bisnode. I 2012 var 4 av 10 nyetablerte selskaper AS, et godt hopp opp fra 27 prosent i 2011. Totalt ble det etablert 25.259 aksjeselskaper i 2012, hele 60 prosent flere enn i 2011.

Er du kredittverdig? Sjekk deg selv

TRENDEN FORTSETTER

Etableringen av NUF-selskaper gikk ned fra 3.977 i 2011 til 3.006 i 2012 – en nedgang på 24 prosent. Tallene for 2013 så langt tyder på at trenden fortsetter.
– Det er en svak oppgang i antall AS, og en svak nedgang i antall NUF fra januar til juli i år. 3,9 prosent av alle nyetableringer var NUF, mens NUF-andelen var 4,5 prosent i 2012, opplyser administrerende direktør Frode Berg i Bisnode Credit til Finansavisen.

INITIATIV FRA TROND GISKE

– Tallene viser at endringene som Trond Giske tok initiativ til virker, og at effekten har vært som regjeringen ønsket, sier Frode Berg. Fjerning av krav om revisor for AS med omsetning under 5 millioner kroner, og redusering av krav til egenkapital til 30.000 kroner, er hovedelementene i disse endringene.

Førstehjelp til lommeboken - 10 råd for bedre økonomi

ANBEFALER Å OMDANNE

Advokat og partner Torill Aamelfot i advokatfirmaet Deloitte tror ifølge Finansavisen at det vil bli et skred av omdanninger fra og med neste år. Hun peker på at regelendringen kom såpass sent på året i fjor at få rakk å snu seg rundt innen fristen i år. Aamelfot anbefaler NUF-eiere å omdanne. Hun ser ingen grunn til å ha NUF – av flere grunner:

• Like regler som for AS – ingenting å spare i skatt.
• Ikke krav til egenkapital.
• Fritak for revisor for NUF – ikke noe stort poeng lenger.
• AS er en mer velansett selskapsform.

ULOVLIG SNARVEI

Tidligere måtte man legge ned et NUF for deretter å starte et nytt AS.
– Ulempen var at dette ble en skattemessig realisasjon, sier Aamelfot til Finansavisen. Hun tror fortsatt kanskje noen vil ta en snarvei og avslutte NUF-selskapet, for å ta med verdiene over i et nytt AS uten å rapportere om skatt til myndighetene. Dette er ikke er tillatt, men er vanskelig å oppdage, og mange kan ha gått under skattemyndighetenes radar.
– Dette er en ulovlig fremgangsmåte når det er skattemessige merverdier i NUF-et. Det gjelder også goodwill og forretningsverdi, sier Torill Aamelfot i advokatfirmaet Deloitte til Finansavisen.

Derfor får du betalingsanmerkning

MÅ KVITTE SEG MED MORSELSKAPET

De fleste norske NUF har et morselskap i Storbritannia. Aamelfot presiserer at man må kvitte seg med det utenlandske selskapet. Et av kravene for skattefri omdanning er at det utenlandske selskapet avvikles. Dette gjøres ved å sende inn en slettemelding til Company House ( foretaksregisteret), forutsatt at det har gått tre måneder etter omdanningen og at det ikke lenger er noen virksomhet i det norske NUF-et.

SAMME REGLER

Reglene for NUF er de samme som for skattefri omdanning fra enkeltpersonforetak til AS. Fremgangsmåten er også den samme. Blant annet må det vesentlige av virksomheten videreføres i det nystiftede selskapet, og selskapet må skattemessig høre hjemme i Norge. Virksomheten i NUF-et må kun skje i Norge. 

Kilde: Finansavisen/Bisnode


Bisnode er Europas ledende leverandører av kreditt-, markeds- og forretningsinformasjon. Vi hjelper over 200.000 foretak med å minimere risiko, maksimere salg og å ta bedre forretningsbeslutninger. Vårt løfte er å muliggjøre smarte beslutninger gjennom kundeforståelse, kvalitetsdata, analytisk drivkraft og integrerte løsninger. Bisnode er etablert i 19 europeiske land, med totalt 3.000 ansatte. I Norge er vi 250 ansatte og omsetter for ca 400 millioner. Vi holder til på Havnelageret i Oslo.