Nyhetstips

Fremtidens hus har kommet til Bodø!

Pressemelding   •   jan 21, 2010 09:18 CET

Fremtidens hus bruker nesten ikke energi, er svært komfortable å bo i og skånsomme mot miljøet. I dag åpner statsråd Liv-Signe Navarsete Norges første passivhus for folk flest i Bodø.
- Det er framtidsretta, miljøvennleg og trendsettande at privatpersonar no byggjer bustadane sine som passivhus, sa Kommunal- og regionalministeren, da hun i dag åpnet passivhuset ”Karita” i Bodø. – Eg set pris på at bransjen allereie tilbyr passivhus til ”folk flest”. Innan 2020 er målet at alle nye hus skal byggast på denne måten. Navarsete fikk selv være med på den siste isoleringsjobben under åpningen.

Lave strømutgifter og bedre komfort
En bolig bygget etter passivhusstandard trenger bare ca. 25 prosent av den energien en vanlig bolig bruker. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, og varmegjenvinning. Årlig energibesparelse for passivhuset ”Karita” vil i følge Mesterhus ligge rundt 8 000 kroner[1] .

- De aller fleste som bygger sin egen bolig gjør det med utgangspunkt i et kataloghus. Nå er passivhus tilgjengelig for alle disse. Passivhuset innebærer store besparelser for miljøet og for den enkelte familie. Nå er det viktig at både næringen og myndighetene får til en satsing slik at passivhus blir en realitet for alle de som skal bygge i årene framover, sier Guro Hauge, daglig leder i Lavenergiprogrammet.

Passivhus er et viktig klimavirkemiddel. Det å redusere energibruken i bygg er noe av det enkleste og billigste som kan gjennomføres. I passivhuskonseptet legges det vekt på at løsningene skal gi god bokomfort, høy luftkvalitet, og at alle installasjoner og bygningstekniske løsninger skal være robuste og brukervennlige. Trekk og kaldras fra vinduer unngås, og huset får en kontrollert tilførsel av frisk og forvarmet luft gjennom et balansert ventilasjonsanlegg. Det gode innemiljøet gir lune gulv for barn som leker og gode forhold for eksempelvis astmatikere.

Passivhus for folk flest
Huset i Bodø leveres av Mesterhusforhandleren Byggmester Erling Skipnes As, og Glava står for den ekstra effektive isolasjonen. - Den tid er forbi da passivhus var forbeholdt ihuga miljøfanatikere, dette er et helt alminnelig kataloghus klart for bestilling, sier kjedeleder i Mesterhus, Raymond Myrland og Glavas marketingsjef, Øystein Kvam. – Sammen gjør vi nå passivhuset til et folkehus, sier de to.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Guro Hauge, daglig leder i Lavenergiprogrammet, telefon 918 78 318
Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Mesterhus, telefon 916 31 500
Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom staten og byggenæringen for å få til energieffektivisering og energiomlegging i bygg. De som er med i programmet er Byggenæringens Landsforening. Arkitektbedriftene, Husbanken, Enova, Statens Byggtekniske Etat, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsbygg.
http://www.lavenergiprogrammet.no/