Amadeus

Fremtidens reisende er kresne og eventyrlystne

Pressemelding   •   des 08, 2009 09:25 CET

Finanskrise og lavkonjunktur i kombinasjon med teknisk utvikling skaper en ny type reisende som stiller nye krav til reisebransjen. Det mener Amadeus, reise- og turistbransjens ledende IT-leverandør, som gjennom to undersøkelser, en global og en skandinavisk, har kartlagt folks reisevaner og sett på hvordan de går frem for å bestille reiser. Fremtidens reisende er godt informerte, mer eventyrlystne og mer kresne enn tidligere.

– Økt kunnskap hos de som reiser, som blant annet kommer fra utstrakt bruk av Internett, har hatt stor innflytelse på reisebransjen. Men de reisendes nye bevissthet og høye forventninger ønskes velkommen av bransjen, som forventer en ny innovasjonsbølge i sporene etter lavkonjunkturen, sier Jesper Söderström, markedssjef i Amadeus Scandinavia.

Undersøkelsene er utført med hjelp av både enkeltreisende og personer innenfor reisebransjen. Totalt deltok 2 719 personer i den globale reisebransjeundersøkelsen og 2000 personer i den skandinaviske undersøkelsen om reisevaner.

Oppsummert har Amadeus identifisert følgende trender:

·         Internett skaper nye muligheter
Undersøkelsen om folks reisevaner viser at 62 prosent av de som reiser søkte informasjon den siste reisen sin direkte på hjemmesiden til flyselskapet og at like mange bestilte der. Internett har for alltid endret relasjonen mellom reisebyrå og forbruker. Men 73 prosent av reisebransjens aktører ønsker endringen velkommen og mener at Internett øker kundenes forventninger og skaper nye muligheter for reisebyråene til å skape merverdi for de som reiser.

·         Forskjeller mellom private reisende og forretningsreisende
Det er klare forskjeller mellom måten forretnings- og privatreiser blir booket på. Forretningsreisende opptrer forskjellig når de reiser privat og i jobben. Som forretningsreisende er man ofte bundet til bedriftens reisepolicy. Dette er en av de største årsakene til at reisebyråene må utvikle tjenestene sine med utgangspunkt i at reisen er både formålet (privatreisende) og middelet (forretningsreisende).
To tredjedeler av de spurte i den globale undersøkelsen tror at brukergenerert innhold (reisetips, fly-/hotellanbefalinger etc. de reisende imellom) kommer til å bli vanligere også blant forretningsreisende, spesielt i tider med kostnadskutt og nedskjærninger.

·         Fremtidens reisebyrå med nisjeprodukter
Nisjepregede reiser/produkter i kombinasjon med økt service er reisebyråenes store, fremtidige mulighet. Reisebyråenes inntekter spres over et større antall produkter enn tidligere og den tradisjonelle salgskurven med 80/20-fordeling gjelder ikke lenger ifølge de aller fleste som ble spurt. 38 prosent av de globalt forespurte i reisebransjen oppgir at 80 prosent av inntektene deres kommer fra to tredjedeler eller mer av produktene deres. Et av de fremste vekstområdene er spesialarrangerte reiser. I undersøkelsen vektlegges først og fremst eventyrreiser, religiøst betingede reiser og bryllup.

·         Behovstilpasset teknologi
Amadeus’ løsning Extreme Search, en søkemotor som forvandler flyselskapenes hjemmesider til flyselskapene til ”lekeplasser” for som skal reise, innebærer nye tekniske muligheter for reisebransjen når det gjelder å skreddersy tjenester. I stedet for bare å søke på flyavganger og bestemte datoer og destinasjoner, kan forbrukerne søke og velge å reise ut fra hvilke opplevelser de ønsker seg. Det tradisjonelle reisebyrået kommer til å bli brukt til å finne en spesifikk type reise som gir noe ekstra. Dette gjelder spesielt innenfor vekstøkonomi, der personlig service får større verdi.

Amadeus globale undersøkelse er samlet i rapporten ”The Amateur-Expert Traveller”. Rapporten kan lastes ned på www.amadeus.com/amateur-expert.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Jesper Söderström
Director, Marketing Division
Amadeus Scandinavia
T: +46 8 458 05 00
M: +46 730 422 720
jesper.soderstrom@sca.amadeus.com


Anna Rebermark
Manager
Corporate & Marketing Communications
Marketing Division
Amadeus Scandinavia
Tlf.: + 46 8 458 05 95
anna.rebermark@sca.amadeus.com  Merknad til redaktører:
Amadeus er den foretrukne teknologiske samarbeidspartneren for reiselivsbransjens leverandører, selgere og kjøpere. Selskapets løsninger for distribusjon, IT og salgssteder bidrar til at kundene kan tilpasse seg, vokse og lykkes i en reiselivsbransje i rask endring. Kundegruppene omfatter reiseleverandører (flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer, jernbaneselskaper, fergeselskaper, cruiseselskaper, forsikringsselskaper og turoperatører), reiseforhandlere (reisebyråer) og reisekjøpere (selskaper og reisende). Løsningene er fordelt på fire løsningskategorier – distribusjon og innhold, salg og e-handel, bedriftsledelse og tjenester og rådgivning.

Amadeus’ gobale distribusjonssystem for reiserelaterte tjenester blir i dag benyttet av over  100 000 reisebyråer over hele verden. Gjennom Amadeus kan reisebyråene foreta bestillinger hos ca 500 flyselskaper, 36 000 bilutleiefirmaer og over 80 000 hoteller. Selskapet har kontorer i 67 land som dekker 217 markeder rundt omkring i verden. Selskapet ble opprettet i 1987 og er eid av WAM Acquisitions, der BC Partners, Cinven, Air France, Iberia og Lufthansa er aksjonærer. Hovedkontoret ligger i Madrid. For nærmere informasjon besøk www.amadeus.com/sca