EDB Business Partner ASA

Fremtidig organisasjon og konsernledelse i EDB ErgoGroup

Pressemelding   •   sep 07, 2010 09:08 CEST

(Oslo, 7. september 2010) EDB og ErgoGroup har valgt fremtidig
organisasjonsstruktur for det fusjonerte selskapet. Det er også innstilt ny
konsernledelse som formelt skal være operativ senest 1. januar 2011. Dette er et
viktig skritt i arbeidet med å etablere et slagkraftig selskap som skal markere
seg i det nordiske IT-markedet.

Siden fusjonen mellom EDB og ErgoGroup ble annonsert 7. juni 2010 har ledelsen i
begge selskaper vært involvert i arbeidet med å etablere en tydelig strategi og
en ny organisasjonsmodell som skal sikre at de strategiske målene realiseres
samtidig som kommuniserte synergier tas ut.

- Det har vært viktig å skape en slagkraftig og markedsrettet organisasjon med
forretningsområder som har et tydelig resultatansvar. Vi har ambisjon om å
realisere en sterk vekst i Sverige, og har i organiseringen tatt høyde for
trender og utviklingstrekk i markedet, sier påtroppende konsernsjef Terje Mjøs i
EDB ErgoGroup

I forbindelse med offentliggjøring av fusjonen ble Terje Mjøs innstilt som ny
konsernsjef for EDB ErgoGroup og John-Arne Haugerud visekonsernsjef med ansvar
for strategi og forretningsutvikling i det nye selskapet.

Følgende personer er for øvrig innstilt til konsernledelsen i EDB ErgoGroup:

Jon Elde, CFO.
Thorolf Thorstensen, konserndirektør forretningsområdet Global IT Operations
Wiljar Nesse, konserndirektør forretningsområdet Global Bank & finans
Niclas Ekblad, konserndirektør forretningsområdet EDB ErgoGroup Sverige
Hans-Henrik Merckoll, konserndirektør forretningsområdet Consulting
Håvard Larsen, konserndirektør forretningsområdet Løsninger
Ole Urdahl, konserndirektør strategiske kunder
Tone Øvregård, konserndirektør HR
Hilde M. Solegaard, konserndirektør Marked
Geir Remman, konserndirektør Kommunikasjon

Ikrafttredelse av den nye konsernledelsen er betinget av
konkurransemyndighetenes godkjennelse og forventes å være operativ fra 1. januar
2011.


Kontaktpersoner:
Terje Mjøs, administrerende direktør i ErgoGroup, + 47 900 34159
John-Arne Haugerud, konstituert konsernsjef EDB, + 47 22 77 21 01
Geir Remman, konserndirektør Kommunikasjon EDB, + 47 97 05 50 17
Hilde Solegaard, kommunikasjonsdirektør i ErgoGroup + 47 95 02 13 02[HUG#1442910]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: EDB Business Partner ASA via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug