Friele

Friele med egen-produsert energi

Pressemelding   •   mar 30, 2012 15:00 CEST

Kaffehuset Friele har nylig ferdigstilt sitt ENØK varmegjennvinningsprosjekt, som gjennvinner varmeenergien fra brenningsprosessen i kaffeproduksjonen.
-Varmen som brennerne slipper ut går direkte tilbake i lokalene i form av oppvarming, sier driftssjef Roald Mathisen. -Vi vil på denne måten bruke omtrent samme mengde energi, men vi vil være langt mindre avhengig av eksterne energikilder. I praksis vil dette si langt mer miljøvennlig og kostnadseffektiv drift, forteller Mathisen.

-Vi har flere prosjekter gående for å etterfølge det som ettterhvert har utviklet seg til å bli et krav fra markedet., sier informasjons- og samfunnsansvarlig Atle Engelsen. -Lavt energiforbruk og miljøhensyn henger tett sammen, og for oss er det et mål å være ledende på disse feltene innen kaffe-foredling, sier Engelsen.

I perioden 2008-2011 har Kaffehuset Friele redusert sine CO2 utslipp med vel 500 tonn, som er en reduksjon på 20%. Årsaken til den store overgangen er overgangen fra oljefyrte kaffebrennere til en langt mer miljøvennlig naturgass-løsning.

-Kaffebrennerne går nå på såkalt LNG-gass; et mye mer miljøvennlig alternativ enn de oljefyrte. Dette er ikke nødvendigvis kostnadsbesparende for oss, men vi opplever at det er vikitg å ha en miljøvennlig profil, avslutter Engelsen.

Kaffehuset Friele er Norges ledende og eldste kaffehus, og vårt arbeid er preget av ansvarlighet og lidenskap til kaffe. Med en markedsandel på ca 35 prosent  er vi hovedleverandør av kaffe til flere av dagligvarekjedene. I tillegg utgjør storhusholdningsmarkedet - som omfatter alle typer service- og servereringssteder, et stadig viktigere marked.