Forum for offentlige anskaffelser

Frir til utenlandske entreprenører – norske småentreprenører bekymret

Pressemelding   •   apr 27, 2013 14:16 CEST


Uansett hvem som skal styre landet etter høstens stortingsvalg, blir det «klondyke» i anleggsbransjen. Hundrevis av milliarder skal år om annet pløyes ned i vei- og banebygging, og myndighetene frir til store og små utenlandske entreprenører. Det bekymrer Maskinentreprenørnes Forbund (MEF), som i hovedsak organiserer de mindre norske entreprenørene. De ber regjeringen i større grad se hen til hva som skal skje med deres bransje i fremtiden. 
Høy aktivitet i Norge kombinert med krevende økonomiske tider i store deler av resten av Europa, har medført stor interesse blant internasjonale entreprenører for å søke oppdrag i Norge. Dette gjelder særlig innen vegsektoren. Store aktører fra land som Tyskland og Østerrike har fått oppdrag i Norge, bl.a. ved utbyggingen av E6 langs Mjøsa. Det er grunn til å tro at utenlandske aktører også i framtiden vil delta i konkurranser om oppdrag i Norge. Økt innslag av utenlandske aktører vil kunne regulere kapasiteten i markedet og dempe kostnadsveksten, skriver regjeringen i Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023

De statlige transportetatenes dialog med utenlandske aktører viser at det er stor interesse for det norske og skandinaviske infrastrukturmarkedet, skriver regjeringen i meldingen, og etatene vil derfor legge til rette for ulike typer entrepriser og kontrakter. 

Leverandørdialog i Tyskland

Kamp om oppdragene og behov for kapasitet i anleggsmarkedet i årene fremover er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet skal til Leipzig i 
Tyskland 22. mai for å informere det internasjonale leverandørmarkedet. Der skal leverandører, entreprenører og andre interesserte få vite hvilke planer regjeringen har for å sette i gang infrastrukturprosjekter i årene framover. 


Les mer... http://foa.no/blog/files/06555e863f9d0f127b9d7a16b5d4d215-411.html#.UXvBHZXg1-o