Utenriksdepartementet

Frokostmøte: Hva betyr OECDs nye krav?

Pressemelding   •   jun 14, 2011 10:20 CEST

Hva konkret betyr OECDs nye regler for ansvarlig næringsliv? Hvilke dilemma møter norske bedrifter når de skal respektere menneskerettigheter og miljøhensyn? Når kan man risikere å bli klaget inn for OECDs kontaktpunkt?

Statssekretær Erik Lahnstein, LO-leder Roar Flåten og NHO-sjef John Bernander innleder på frokostseminar 15. juni om OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv.  

Både innlederne og publikum kan utfordre professor og dekan Hans Petter Graver (UiO) på hva OECDs klageorgan ”Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv” betyr for norsk næringsliv. Graver har ledet Kontaktpunktet siden 1. mars 2011.  

OECDs nye retningslinjer gjelder for alle selskaper som driver med internasjonal handel, produksjon eller investeringer. Retningslinjene har anbefalinger om hvordan bedrifter skal følge opp blant annet menneskerettigheter, arbeidsforhold, korrupsjon og miljø selv og hos leverandører. Statsminister Jens Stoltenberg signerte de nye retningslinjene i Paris 25. mai 2011 sammen med alle OECDs medlemsland. Norge har spilt en aktiv rolle i forhandlingene om oppdatering. 

OECD-retningslinjene er bindende for medlemslandene, og støttes av OECDs komiteer for næringslivet, fagbevegelsen og sivilt samfunn, representert i Norge gjennom henholdsvis NHO, LO og Forum for Utvikling og Miljø (ForUM). 

Dato: 15. juni 2011
Tid: Kl. 09.00, frokost serveres fra kl. 08.45

Sted: NHOs gamle konferansesenter - Essendrops gt 3, vis-á-vis Næringslivets Hus 

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Mariam Naqvi, mobil: 980 08 233