OsloMet

Frokostseminar om de nyeste forbrukstrendene

Pressemelding   •   jun 09, 2017 12:16 CEST

Tid: torsdag 15. juni kl. 8-10

Sted: Hotel Bristol

#SIFOsurvey

Forbrukskreditt – et samfunnsproblem?

Markedet for usikret kreditt er i sterk vekst. Hvor utbredt er forbrukslån og kredittkortgjeld, hvem er det som låner, hvorfor låner de — og hva med betalingsproblemer? Og er det forresten noen i selskapslivet som skryter av at de har forbrukslån? Dette og mer til skal Christian Poppe presentere på frokostseminaret.

‘Pushing’ av usikret kreditt – hvor og til hvem?

Det kan virke som om låneselskaper kaster lån etter oss. Er dette tilfellet, og hvem er som blir tilbudt slike lån og hvem takker ja? Torvald Tangeland presenterer ferske tall.

Eiendomsskatt – bare pest og plage?

Mange i Norge betaler eiendomsskatt, og noen ganske mye. Er det en skatt som har stor betydning for husholdenes økonomi? Er dette en skatt som har legitimitet i befolkningen? I så fall hvilke grupper er for og imot? Hvordan skiller hhv de som betaler eiendomsskatt og de som ikke gjør det i oppslutningen om slik beskatning? Hvilken sammenheng er det mellom eiendomsskattens betydning for husholdsøkonomien og oppslutningen om eiendomsskatt? Elling Borgeraas presenter noen hovedtall fra SIFO-surveyens studie av eiendomsskatt i et husholdsøkonomisk perspektiv.

Reklamasjon og garanti – samme sak?

Det er usikkert hvordan forbrukerne oppfatter begrepene reklamasjon og garanti. Hvordan står det til med kunnskapen om disse problemene, og hvem er «flinkest i klassen»? Pål Strandbakken og Live Standal Bøyum presenter ferske funn på dette feltet.

Billige og dårlige klær – og få klager

Rettigheter er lite verdt om de ikke brukes. I gjennomsnitt har over en tredjedel av befolkningen oppdaget feil i løpet av de siste to årene ved klær de har kjøpt. I følge forbrukerkjøpsloven har disse respondentene rett til å reklamere på varen viss feilen ikke skyldes unormalt bruk. Blant dem som har opplevd feil på klær, har 44 prosent reklamert, mens 56 prosent har latt være å reklamere. I foredraget vil Ingun Grimstad Klepp forklare forholdet mellom dårlige klær og klager basert på en analyse hun, Kirsi Laitala og Live Standal Bøyum har gjennomført. Hvem kjøper oftest dårlige klær? Og hvem klager? Flere klager på dårlige varer er viktig for å få ned andelen dårlige produkter på markedet.

DABbende forbrukerinteresse?

FM-nettet for radio skal slukkes i løpet av året, men har forbrukerne forberedt seg på dette? Er dette en vellykket satsing der forbrukerne har omfavnet DAB-radioen, eller er det et «tvunget» skifte som gir lite forbrukernytte? Dag Slettemeås og Thea Grav Rosenberg presenterer rykende ferske funn fra årets SIFO-survey.

#SIFOsurvey

SIFO samler årlig inn store mengder data om ulike sider ved forbruket og forbrukernes situasjon i markedet. Målsettingen er å framskaffe kunnskap om forbrukerne og hvordan forbrukermarkedene fungerer sett fra forbrukernes interesser.

En del av datamaterialet er knyttet til områder der SIFO ønsker å følge utviklingen over tid.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole med cirka 18 000 studenter og over 1950 tilsatte. 

Forbruksforskningsinstituttet SIFO er et institutt ved HiOA.