Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Frokostseminar om Statens kommunikasjonspolitikk

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:51 CET

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer gratis frokostseminar på Litteraturhuset i Oslo 1. mars om ”nå alle”-prinsippet i Statens kommunikasjonspolitikk:

Er det mulig å nå alle? Hvordan kan en statlig etat sikre at alle i en aktuell målgruppe får den informasjonen de har krav på? Og hvordan vet de at de har nådd alle? Dette er noen av problemstillingene som diskuteres på Difis frokostseminar 1. mars.

Difi inviterer deg som jobber med kommunikasjon i staten til gratis frokostseminar om det ambisiøse prinsippet ”nå alle” i Statens kommunikasjonspolitikk. På seminaret vil innledere fra tre ulike statlige virksomheter presentere sine dilemmaer og utfordringer knyttet til prinsippet. Etterpå blir det paneldebatt med innlederne og spørsmål fra salen.

Innledere:

  • Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Espen Sunde, markedssjef i Nav
  • Ellen Hov Aanæs, kommunikasjonsdirektør i Statens landbruksforvaltning

Tid: Mandag 1. mars kl. 08.30 – 10.00. Kaffe og enkel frokost serveres fra kl. 08.00

Sted: Litteraturhuset i Oslo (Amalie Skram)

Påmelding (hos Difi)