Nobels Fredssenter

Frokostseminar om varsling

Pressemelding   •   nov 15, 2016 08:40 CET

Retten til å si ifra. Et frokostseminar om varsling i arbeidslivet

Tid: torsdag 17. november kl. 08:00 - 09:45

Sted: Nobels Fredssenter, Rådhusplassen

Den tidligere politietterforskeren Robin Schaefer, som varslet om Monika-saken i Bergen, deltar på frokostseminar på Nobels Fredssenter torsdag 17. november sammen med Kjetil Rekdal, leder for Politiets fellesforbund i Hordaland. Dette er en sjelden anledning til å høre Schaefer fortelle hvordan han opplevde rollen som varsler og tiden etterpå. Arbeidsministeren deltar i paneldebatt.

Reelle muligheter til å varsle om feil og mangler er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og en sunn bedriftskultur. For å avdekke lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd er det viktig at arbeidstakere kan – og tør – melde fra om kritikkverdige forhold. Den siste tiden har flere saker avdekket at vernet av varslere er for dårlig i Norge i dag. Monika-saken i Bergen er et eksempel.

Den tidligere politietterforskeren Robin Schaefer, som varslet om mangelfull etterforskning av 8 år gamle Monikas død, deltar på frokostseminaret sammen med Kjetil Rekdal, leder for Politiets fellesforbund i Hordaland. Dette er en sjelden anledning til å høre Schaefer fortelle hvordan han opplevde rollen som varsler og tiden etterpå.

Vi får også besøk av advokat Birthe Eriksen, som nylig skrev doktoravhandling om varsling i arbeidslivet.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av varslere skal styrkes og en lovendring har vært ute på høring denne høsten. Men betyr Regjeringens forslag til lovendring et bedre vern for varslere? Og er en styrking av lovverket nok til å sikre at ansatte våger å varsle?

Frokostseminaret avsluttes med en paneldebatt der Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A), deltar. 

Trude Teige leder seminaret.

PROGRAM:

08:00 Oppmøte og frokost

08:15 Status for varslere i Norge i dag. Innledning ved advokat Birthe Eriksen, p.hd. Guide Advokat DA.

08:30 Monikasaken. Varsleren Robin Schaefer og leder Kjetil Rekdal i Politiets fellesforbund, Hordaland, forteller.

09:00 Er Regjeringens forslag til lovendring nok for å sikre varslervernet? Paneldebatt med Birthe Eriksen, Kjetil Rekdal, Anniken Hauglie og Lise Christoffersen.

Seminaret avsluttes kl. 09:45.

Seminaret er åpent for pressen, for informasjon kontakt: Ingvill Bryn Rambøl, T. 924 52 944 / ibr@nobelpeacecenter.org

Se også: https://www.nobelpeacecenter.org/arrangementer/retten-til-a-si-ifra/

Fakta om Nobels Fredssenter 

  • et av Norges best besøkte museer med 248.266 besøkende i 2015 
  • presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
  • arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
  • internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi 
  • har et godt skoletilbud og tok imot 783 skolegrupper i 2015
  • ligger på Rådhusplassen i Oslo
  • en uavhengig stiftelse og direktør er Liv Tørres
  • styret velges av Nobelkomiteen og styreleder er Olav Njølstad
  • hovedsponsorer er Hydro, Telenor Group og ABB